FREDERICIAS HISTORIE

Artikler om begivenheder der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech ©

ISTEDLØVEN

Istedløven
ISTEDLØVEN VED TØJHUSMUSEET

Billedhugeren H. W. Bissens bronzemonument Istedløven, afsløredes på 12 årsdagen for istedslaget 25. juli 1862 på Sct. Maria kirkegård i Flensborg, til minde om de danske, der var faldet i treårskrigen 1848-50. Det var politikeren Orla Lehmann der havde fostret ideen til monumentet og foranstaltet en folkeindsamling.
Da Flensborg blev besat i 1864, blev der begået hærværk mod løven, der derpå blev nedtaget og først stod hengemt i en gård i byen 3 år til den, efter afslutningen på den Preussisk-Østrigske krig i 1866, førtes til Berlin som sejerstrofæ og opstilledes i en kasernegård i Liehterfelde, dog uden sokkelens portrætmedaljoner, der i 1899 kom til et artilleriregiment i Magdeburg og efter 1. verdenskrig til Kiel.


ISTEDLØVEN VED KADETAKADEMIET I BERLIN

En soldat fra Sundeved meddelte i 1885, efter et besøg i Berlin, hvor han har set løven, følgende til Flensborg Avis:
Løven står i den østre ende af gårdspladsen på kadetakademiet på en 3-4 alen høj sleben granitsokkel.
Løven vender øjnene mod nord. På sokkelen findes endnu det bekendte vers:

Trofast kæmper i farens stund,
mandig har værget vor odelsgrund,
Trofast skal vagt ved graven være,
manddom skal skærme arv og ære.
Foran står "Isted den 25. juli 1850".

Derimod har man fjernet ordene: "Det danske folk rejste dette minde".
Ligeledes er de prægtige medaljoner med heltene Helgensen, Læssøe, Schleppegrell og Bülow borttagne.
Da jeg spurgte en af opsynsmændene, hvorledes løven var kommet hertil, svarede han:
"Das ist ein Geschenk von der Stadt Flensburg".

Efter Det tredie Riges fald i 1945, fandt journalisten Henrik V. Ringsted løven i Berlin, og henvendte sig til de allieredes overkommando, v. general Eisenhover for at få løven til Danmark. Det lykkedes og den sendtes til København og blev overdraget kong Christian X og den danske regering af Eisenhovers personlige udsending den 20 okt. 1945. Overdragelsen foregik i Tøjhusmuseets gård, hvor den siden har stået. De manglende medaljoner blev senere udleveret til Danmark af de engelske alierede besættelsesstyrker i Tyskland.

12/10 1945, avisartikel:
"Kongen får lørdag den 20. oktober Isted-løven foræret af de allierede.
Mindesmærket er allerede ført fra Berlin til København.
Istedløven er for flere dage siden kommet til København på en svær transportvogn, der har kørt den direkte fra Berlin gennem Sønderjylland til København. Meddelelsen herom skulle først have været frem søndag den 14. ds. efter henstilling fra udenrigsministeriet og de amerikanske myndigheder, men "Information" har nu tilsidesat denne henstilling ved et groft brud på diskretionen, og så er der ikke længere grund til at holde meddelelsen tilbage.
Istedløven har siden 1864 været anbragt på militærakedemiets kasernegård i Licthterfelde ved Berlin. Den vil antagelig den 20. oktober, ved en særlig cheremoni blive overrakt kong Christian som gave. General Eisenhower nævnes i forbindelse med de amerikanske officerer, der vil foretage overrækkelsen.
Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt Istedløven skal flyttes tilbage til Flensborg kirkegård, eller om den skal anbringes et andet sted, evt. på Skamlingsbanken."


13. ARTILLERIAFDELING FEJRER ISTEDDAGEN MED EN HØJTIDELIGHED VED ISTEDLØVEN I TØJHUSMUSEETS GÅRD 26. JULI 1946.


Løven førte derpå i mange år en hensygnende tilværelse. Først op mod årtusindskiftet begyndte der at ske noget. Da slesvig-holstenerne ikke ønskede det gamle sejrsmindesmærke genopstillet på kirkegården i Flensborg, stiftedes en forening med det formål, at få løven opstillet i Fredericia, der i forvejen har mange mindesmærker fra treårskrigen. Det lykkedes dog ikke og løven fik i første omgang en bedre placering og den gamle træsokkel er blevet udskiftet med en muret sokkel. I 2010 skulle løven flyttes tilbage til sin oprindelige placering på Flensborg gl. kirkegård. Den ankom dog først den 15/8 2011, og skal genindvies 10/9 2011.


DEN RESTAUREREDE ISTEDLØVE TILBAGE PÅ FLENSBORG GL. KIRKEGÅRD 2011.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286