DANMARKS HISTORIE

Artikler om begivenheder der knytter sig til Danmarks historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech ©

SKAANSKE-KRIG

1675-79

Krig mellem Sverige og Danmark-Norge, indledt af Christian V i håb om at genvinde Skåne, der 1658 var afstået til Sverige. Samtidig var krigen en udløber af den da stedfindende europæiske storkrig, idet Danmark var allieret med Nederland og Brandenburg, som Sverige i forbund med Frankrig havde angrebet. Griffenfeld var modstander af krigen, da han ønskede Danmark sikret gennem en alliance med Frankrig. Denne politik var bl.a. medvirkende til hans fald. Danmark deltog i erobringen af Svensk Pommern og sejrede til søs, især takket være Niels Juel, men led nederlag til lands i Skåne, ved Lund 1676 og Landskrona 1677. Den skånske rejsning (snaphanerne) blev besvaret med hårde svenske repressalier, og danskerne hærgede selv det land, de ville befri. Den norske hær, under Ulrik Frederik Gyldenløve, gjorde flere glimrende felttog, kendt som "Gyldenløvefejden". Freden i Lund 26. september 1679 gav ingen landvindinger for Danmark, bortset fra at Trondheim len blev tilbagegivet og Bornholm, der befriede sig selv. Grunden til det skyldtes for en stor del pres fra Frankrig.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286