FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

PAUL LOUIS ELSNER
(1866-1945)

Dr. cand. phil. Poul Louis Elsner blev sandsynligvis født 7/3 1866 i Gross Tierbach i Preussen. Om forældrene vides intet.
Han fortæller selv, at han stammer fra en gammel tjekkisk familie.
Paul Elsner har ført en meget omflakkende tilværelse i sit liv. Blev journalist, og senere lærer ved den berømte internationale skole "La Chatelaine" ved Geneve i Schweiz.
Allerede i en ung alder kastede han sig over litterær virksomhed, og blev senere bibliotekar ved det kejserlige tyske arkæologiske institut i Athen, men fortsatte samtidig sin journalistiske virksomhed. Han tog på et tidspunkt en doktergrad i arkæologi,

Den 5/11 1890, 24 år gammel, giftede sig med den to år ældre frk. Nina Augusta Schwensen, født på Geldballegaard i Skanderup sogn 9/2 1864, der var datter af daværende gårdforpagter Christian Ludvig Schwensen f. 12/3 1835 i Brenuhr, Frørup sogn ved Christiansfeld, som søn af mølleejer Mogens Schwensen og hustru Brigitte Wolder, og hustru Ida Caroline Holm, født 24/2 1837 i Helsingør som datter af toldkontrollør Carl Friedrich Holm og hustru Augusta. Forældrene blev gift 24/2 1861.
Ninas mor Ida døde 12/9 1874 i Skalbjerg, Vissenbjerg sogn, hvor faderen dengang var stationsforvalter, og begravedes på Vissenbjerg kirkegård den 17/9.
Efter moderens død giftede faderen sig igen 6/10 1885, med sin afdøde kones lillesøster Marie Elise Holm, f. 19/10 1842 i Helsingør, død 19/7 1903 i Middelfart.
I kirkebogen står, at hun er født i Helsingør og at hendes forældre er justitsråd Carl Friedrich Holm og hustru Augusta Frederikke Elisabeth Liebmann. Hun ser ikke ud til at være indskrevet som født i Helsingørs kirkebøger.
Ninas far døde som pensioneret stationsforstander og enkemand i Middelfart den 5/12 1915.
Hvor og hvordan Elsner og hans kone fandt hinanden og blev gift, vides ikke.

Fra omkring 1896 til første verdenskrigs udbrud var han fast knyttet til de berlinske bladhuse "Berliner Lokal-Anzeiger" og ugebladet "Die Woche" som udenrigskorrespondent. Dengang Tysklands mest udbredte blade men solgte også artikler trykt i andre Tyske blade.
Skønt begejstret for Grækenland og Athen, måtte dr. Elsner i 1906 siden finde sig i at blive sendt fra det sollyse Athen til det køligere København, hvor han, i en del år, havde sin base. Senere kom han bl.a. til at bo i Fredericia og Middelfart, hvor han med sine lokalhistoriske kronikker og digte, satte sig stærke spor.
Under københavnertiden rejste han bl.a. til Stockholm og Lapland, hvor han, midt i vinterens hjerte, besøgte verdens nordligste naturvidenskabelige station. Han vendte tilbage til København i 1908. Denne rejse var noget af en bedrift, thi det var så koldt, at doktoren endog fandt sig foranlediget til at opsætte sit testamente. Heldigvis frøs han ikke ihjel, men vendte snart efter tilbage til København og genoptog sin korrespondentvirksomhed.

Efter giftemålet flyttede han med sin kone til Algier, hvor det ældste barn blev født i Mustapha og kom derfra til Athen, hvor 4 af hans ialt 6 børnen er født.
I 1906 sendte hans aviser ham til København som korrespondent. Deres yngste barn datteren Ida, blev født og hjemmedøbt 1907 Middelfart hos svigerforældrene. Familien var da lige kommet til København fra Athen.
Medens han opholdt sig i København udgav han bøger på tysk om danske forhold på sit eget forlag. Familien boede da Fjords Alle 22 på Frederiksberg.

Han havde planlagt at flytte med familien tilbage til Athen og var godt igang med at realisere sit bohave, da 2. verdenskrig truede med at bryde ud og tvang ham til at opgive dette.
Første verdenskrig satte en stopper for hans arbejde som udenrigskorrespondent, så han måtte finde noget antet at leve af. Det blev forfatterskab i form af bøger på tysk samt artikler kronikker og digte til aviser, foredragsvirksomhed både i foreninger og i radioen, og sprogundervisning i tysk og fransk.

Folketællingen 1911, Fjords Allé 22 Frederiksberg, forhus, 2. familie.
NavnKønFødt d.FødestedTilflyttetFraStilling i familienErhverv
Paul Louis ElsnerM 4/3 1866Tyskland1909AthenHusfaderJournalist
Nina Augusta ElsnerK4/2 1864Geldballe1909AthenHusmoder 
Paul Christian Ludvig Viggo Edvard ElsnerM22/3 1893Algier1909AthenbarnVolontør på De forenede papirfabrikker St. Strandstræde
Louis Christian Perikles ElsnerM13/5 1895Grækenland1909AthenbarnHandelslærling Vesterbrogade 179
Astrid Ida Caroline Emma ElsnerK12/8 1897Grækenland1909Athenbarn 
Ole Plato ElsnerM6/3 1904Grækenland1909Athenbarn 
Elga Ida Nina ElsnerK7/7 1907Hellerup  barn 

I 1916 boede familien i Middelfart på Stationsvej i et hus, ejet af S. V. Schwensen. Formentlig familie til hans kone.

PAUL LOUIS ELSNERS OG NINA f. SCHWENSENS BØRN:
NavnFødt den:FødestedDød dato og sted:
Paul Chr. Ludvig Viggo Eduard Elsner22 mar. 1893Mustapha, Algier ?
Louis Perikles Elsner13 maj 1895Athen17 mar. 1930 i Brasilien, 34 år gl.
Astrid Ida Nina Caroline Emma Elsner12 aug. 1897 Athen?
Christian Elsner1898Athendøde som spæd i Athen
Ole Plato Elsner6 mar. 1904Athen1956 i Kbh. telegrafist på Blåvand og Lyngby radio
Ida Nina Olga Elsner7 jul. 1907Carolinevej 30, Hellerup
Hjemmedøbt i Middelfart.
?

I Danmark boede han både i København, Middelfart og Fredericia.
I Middelfart og Fredericia skrev han bl.a. mange kronikker med lokalhistorisk indhold til Middelfart Venstreblad og Fredericia Dagblad. I Middelfart Venstreblad bl.a. "Småtræk fra Vejlby sogns historie" og Strib_før og nu"..

Folketælling 1921 Odense amt, Vends herred, Middelfart Købstad, Banegaardsvej, 12 h, kvisten.
Navn Født: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Poul Louis Elsner 4/3 1866 Gift husfader forfatter Tyskland
Nina Augusta Elsner 9/2 1864 Gift husmoder Geldballe
Astrid Ida Nina Elsner 12/8 1897 Ugift dattermusiklærerindeAthen
Elga Ida Nina Elsner 7/7 1907 Ugift datter HellerupPAUL OG NINA ELSNER MED DØTRENE ASTRID OG ELGA PÅ SKAMLING OMKRING 1920

Folketælling 1925 Odense amt, Vends herred, Middelfart Købstad, Kabelfabrikken, villa Mariesminde, kvisten.
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Paul Louis Elsner 4/3 1866 G Husfader Sproglærer Thierbach
Nina Augusta Elsner 9/2 1864 G Husmoder  Geldballe
Elga Ida Nina Elsner 7/7 1907 U Datter  Hellerup

Det fremgår af en folketælling at Paul Elsner var græsk statsborger. Om han havde flere statsborgerskaber vides ikke. Ved starten af første verdenskrig blev han anholdt og sad i varetægtsfængsel i 5 dage anklaget for spionage. Et par tyske spioner var blevet taget af det danske politi, og en af dem havde en seddel med Paul Elsners adresse i lommen. Efter Elsners udsagn havde han også forsøgt træffe ham på sin bopæl men Elsner og familie opholdt sig på det tidspunkt hos familien i Middelfart. Københavns politi sendte en arrestordre til politiet i Middelfart som anholdt Paul Elsner og hans kone. Derefter kom en betjent fra statspolitiet og førte dem til afhøring i København,

I 1917 udgav han en udførlig biografi i Tyskland om Sten Steensen Blicher.
Han holdt også foredrag om kendte personligheder og lokalhistorie i radioen og i foreninger o.l. og skrev mange kronikker og artikler til aviserne, hovedsageligt med lokalhistorisk indhold.
Kronikkerne krydredes med romantik og poesi og han gav personerne liv, ved at beskrive deres tanker og samtale, der dog byggede på begivenheder der virkelig havde fundet sted så det ikke kan betegnes som ren fiktion.
I 1929 komponerede organist C. F. Hansen ved Trinitatis kirke i Fredericia et musikstykke, "Romance for violoncel og piano" som han tilegnede Paul Elsner. Stykket blev også antaget til udsendelse i Danmarks Radio.
Under sit opholdet i Fredericia fra 1930-33, underviste han som privatlærer i tysk og fransk og boede på førstesalen i villa Nøddebo på Viaduktvej. Han brugte titlen dr. cand. phil. og derudover et fantastisk sproggeni, idet han hurtigt lærte sig det danske sprog, stort set til perfektion.
Det eneste han ikke kunne omstille sig til, var de danske ordstillinger i forhold til de tyske.
Han var en højt begavede journalist og havde i den egenskab været det meste af Europa rundt. Ud over Athen havde han havde boet både i Algier, Rom og i Madrid.
4/9 1930 meddeles det i Fredericia Dagblad, at Paul Elsner agter at bosætte sig i Fredericia.
1/11 1930 annoncerer han efter elever til tysk og fransk for begyndere eller viderekomne.

I 1931 ansøgte han om at få dansk statsborgerskab men havde ikke orden i sine papirer. Han fik derfor et års frist til at bevise, at han var fri af alle tilknytningsforhold og ikke var statsborger i andre lande. I ansøgningen havde han opgivet, at han var født i Østrig, men i andre sammenhænge oplyser han at han er født i Tyskland. Noget kunne måske tyde på at han kunne være udsendt som agent for den tyske efterretningstjeneste, selv om det ikke kunne bevises. Han var jo utrolig godt inde i alle danske forhold. Det er ikke lykkedes nogen indtil nu at finde oplysninger om hans korrekte hjemland og fødested, hvilket kunne virke mistænkeligt. I en folketælling oplyser han, at han er græsk statsborger.
Det vides ikke om han opnåede dansk statsborgerskab.
Paul Elsner formåede, som få, at leve sig ind i dansk folkeliv og tilegne sig en god forståelse for danskernes karakter og væsen.
Da han forlod Fredericia 8/3 1933, flyttede han tilbage til København, hvor han bosatte sig på Marielyst, Herlev Hovedgade 172, og ernærede sig som forfatter.
Den 2/1 1935 blev han dekoreret med den fornemme græske orden "Frelserordenen i guld", som anerkendelse for hans beskrivelser fra det gamle Grækenland.


PAUL ELSNER 1913

Paul Elsners danske kone Nina f. Schwensen, døde den 23/10 1943 i København.
Han døde selv 1½ år senere, den 20/3 1945 på Marielyst i Herlev sogn, og begravedes 25/3 på Sundby kirkegård.
I kirkebogen skrev præsten: "Forfatter, enkemand, født 7/3 1866 i Østrig. Søn af dr. Louis Elsner og hustru Anna. Bopæl Marielyst (Herlev Hovedgade 172) Herlev."


MARIELYST

24/3 1945. Nekrolog i Fredericia Dagblad
Dr. Paul Elsner død
Fra København kommer efterretningen om, at dr. Paul Elsner er afgået ved døden.
For den store offentlighed vil disse linjer med dødsbudskabet ikke sige meget, men det vil betyde mere for de forholdsvis få, som kom dr. Elsner på nært hold.
Dr. Elsner var østriger af fødsel (han var formentlig tysker). Han var en af dem begivenhederne under og efter forrige krig ledte ind på den danske strand, medens andre, der fik samme skæbne, ikke blev akklimatiserede, så formåede doktoren som den belæste videnskabsmand og kultiverede personlighed han var, i særdeles høj grad at sætte sig ind i dansk tankesæt og sind.
Kun de færreste ville tro, at denne, i al sin færd så beskedne og tilbageholdne mand, var udlænding.
En række artikler dr. Elsner har offentliggjort her i bladet og andre steder, overvejende om lokalhistoriske emner, lige fra Hindsgaul til Snoghøj og Damgaard ved Fredericia, var talende vidnesbyrd om, at den udenlandske videnskabsmand i en sjælden grad havde levet sig ind i det danske sprog.

Omtale i Middelfart Venstreblad efter hans død:
"Personlig var han en elskelig natur, sart i sin følemåde, beskeden og poetisk stemt". Paul Elsners sidste år var præget af svigtende helbred, og da hustruen døde, tog det trods børnenes kærlige omsorg hårdt på ham. Han døde 79 år gammel i marts 1945 (20/3).

På det kongelige Bibliotek i København findes en del breve, som han siden 1905 har skrevet til danske kunstnere og kulturpersonligheder, heriblandt Michael Ancher, Holger Drachmann, Johan Skjoldborg og Vilhelm Thomsen.


Andre arikler:
Da Johs. Buchholtz var dreng i Middelfart

PAUL ELSNERS UDGIVELSER PÅ TYSK:

  1. Athen unter dem Halbmond Ende des 17. Jahrh. 1913 136 s.

  2. Das Schlachtfeld von Chäroneia 79O

  3. Das schöne Dänemark 432 sider. Genoptryk 2018

  4. Der Löwe von Chäroneia.

  5. Ein Lebensbild von Blicher (Lidt vel overstrømmende skriver anmelder)

  6. Eine Künstlerkolonie im hohen Norden. - Die Woche, 1906, nr. 25, side 1082-1088 : ill.

  7. Kopenhagen. Die Stadt der schönen Türme. Herausgeber: Foreningen til Fremme af Turistbesøget i København. 1911. 47 S.* Die Kopenhagener-Woche.

  8. Ribe die alte Königstadt 1913

  9. Steen Steensen Blicher. Der Heidedichter und Heidepfarrer, 1917, 365 sider.

  10. Streiflichter aus Dänemark, dem Lande des Meeres, 1914, 431 sider.

  

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286