FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech


Hugo Matthiessen

Hugo Matthiessen

(1881-1957)

Hugo Matthiesen fødtes i Fredericia 19.12.1881 i et hus der lå langs nordsiden af Ryes Plads. Hans far var malermester i byen. Helt fra ungdommen blev han grebet af denne specielle by og dens historie.
Efter at have fuldført sin skolegang i 1901, afsluttet med studentereksamen, fortsatte han studierne på Københavns Universitet, hvor han i 1906 tog en magistergrad i historie og derpå blev knyttet til Nationalmuseet.
Fra 1910 blev blev han ansat ved Nationalmuseets 2. afdeling 1910-49, først som assistent 1911. underinspektør 1914, og inspektør I 1927-49.
Selv om han nu var bosat i København, var interessen usvækket for fødebyen, som han besøgte næsten hvert år, både privat og i embeds medfør, til han døde 9.12.1957, knap 76 år gammel.
Hans 2 fremragende og velskrevne historiske bogværker om sin fødeby, "Fredericia 1650-1760" med undertitlen "Studier og Omrids" udgivet 1911 endnu før han fyldte 30 år og "Fæstning og Fristed", med undertitlen "interiører med Figurer 1760-1920", der udkom i 1950, skrevet da han var næsten 70, har betydet meget for oplysningen om Fredericias hustoriske fortid.
Han var stærkt mdvirkende til at de historiske volde blev bevaret da der i 1916-17 var stærke kræfter i gang for at få dem sløjfet. En mindeplade over ham er indsat i muren ved Prinsens port med indskriften:

"Hugo Matthiessen 1881-1957 - Han skrev byens historie og værnede om dens volde."
Fra 1915-1955 var Hugo Matthiessen nationalmuseets tilsynsførende med voldanlægget i Fredericia.
Han var desuden en habil fotograf, og har fotograferet bymiljøer i flere danske byer og med sit Nellerød-kamera ydede han årene 1913-1922 en stor indsats for at få dokumenteret købstædernes gamle arkitektur fra renæssance, barok og klassicisme. Hver sommer tog han ud og fotograferede en eller flere danske byer. Da mange bygninger – som forudset af Matthiessen – i dag er revet ned, er hans optagelser i dag vigtige vidnesbyrd om datidens kulturmiljøer og arkitektur. Det blev til optagelser fra 75 købstæder, og disse fotografier har siden 1987 været under udgivelse i bogform.
Matthiessen blev gift 28. oktober 1913 med Ellen Matthiessen f. Reitzel, f. 13. januar død 1932, datter af krigsassessor T. F. Reitzel (død 1902) og hustru Dorothea f. Madsen (død 1914).
Hugo Matthiessen ligger begravet på Holmens Kirkegård i København.


SØG TITEL

 

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286