FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

NIELS HARALD JENSEN
(1911-1997)

Han blev født 22. januar 1911 på Ry Mølle- Høvle og Savværk på Skanderborgvej i Ry Stationsby som søn af snedkermester Niels Peter Jensen og hustru Else Marie Vendelbo og var nr. 8 i børneflokken på 5 piger og 3 drenge.
I 1912 fik faderen nogle store arbejdsopgaver i Silkeborg så faderen solgte savværket (Det bændte senere ned til grunden), og flyttede 1/7 1913 ind i en ejendom de havde købt, på hjørnet af Ryesgade og Holbergsgade. I ejendommen drev moderen en lille butik med brødudsalg samt et lille udvalg af kolonialvarer, medens faderen havde snedkerværksted i gården.
Niels Harald startede 6 år gammel, i april 1917, sin skolegang i Borgerskolen i Markedsgade.
12/10 1914 flyttede familien igen. Denne gang til Møllegade 4, 1. th. i Silkeborg.
Forældrene købte og drev i 1917 sommerpensionatet Skovbakken i Silkeborg, tæt ved Hjejlens anløbsplads ved Remstrup Å. Men solgte det igen i 1924.
Derefter købte og drev faderen afholdshotel i Fredensgade 5.
Han kom i Silkeborg kommunale mellem- og realskole 1/4 1925 og sluttede skolegangen med mellemskoleeksamen 1/4 1927. Samme år blev han konfirmeret i Silkeborg kirke.
Efter komfirmationen kom han ud at tjene på et lille husmandssted i Nørskov, hvor han bl.a. kørte rundt i byen i hestevogn læsset med gulvsand. Her var han til 1. november.
I 1928, kunne han så starte på skovfogeduddannelsen på Asmild kloster ved Viborg, hvor han skulle gå på skole én sommer, inden han kunne starte som 1. års elev ved Silkeborg skovdistrikt, hvor han var fra 1. okt. 1928 til 30.sept. 1929.
Kom derfra til Gisegaard skovdistrikt ved Ringsted og derefter til Gunderslevholm skovdistrikt på Sydsjælland. Han begyndte 26/5 1932 at ringmærke fugle for P. Skovgaard, Viborg, en søn af maleren Joachim skovgaard. Man fremstillede dengang selv ringene af aluminiumsblik, der blev præget ind i metallet med en speciel tang og med fortløbende numre. I 1933 gik man over til fabriksfremstillede ringe.
Fra 1/10 1929 -1/10 -30 var han 2. års elev på Giesegaard Skovdistrikt ved Ringsted.
1930 blev han medlem af foreningen af skovfogedaspiranter.
I 1931, kun 20 år gammel, tog han skovfogedeksamen ved Gram Skovdistrikt og var dermed skovfogedaspirant, vist den yngste nogensinde.

Derpå vendte han tilbage til statsskovvæsenet i Silkeborg og kom 1933 til Tisvilde - Frederiksværk skovdistrikt som aspirant.
Han søgte tre år i træk sommerorlov fra sit arbejde, for at arbejde som fugleobservatør for Statens Reservatråd på Tipperne , og observere fuglelivet. Først fra 1/4-1/12 1932 og de efterfølgende år fra maj til august.
25/5 1937 kom han fra Tipperne tilbage til Silkeborg, for tre dage senere at rejse til Aabenraa. Familien fulgte efter 13/6.
Første august i 1937 flyttede familien ind i den gamle tyske försterbolig Møllekær og 1942 flyttede de til "Stenderup Statsskovdistrikt" med bopæl i en lejet lejlighed i Sdr. Stenderup.
Den 1. marts 1943 fik han en stilling som skovfogedassistent i Gråsten Statsskovdistrikt. Det var den sidste grad inden han kunne søge en ledig skovfogedstilling.
Da en stilling som statsskovfoged blev ledig i Fruerhøj skovpart i Klosterhedeplantagen ved Lemvig søgte han den. Han søgte også en stilling ved Fredericia kommune, da han gerne ville arbejde med løvskov.
1. februar 1944 tiltrådte han stillingen i Klosterheden, men da han kort tid efter fik besked på, at han kunne få stillingen i Fredericia, valgte han, efter kun to måneders ansættelse, at opsige stillingen for at blive skovfoged i Fredericia hvor han tiltrådte den 1. april 1944, og fik tjenestebolig i en længe til villa Søvang i Hannerup. Senere flyttede familien ind i hovedbygningen.
Da campingpladsen blev nedlagt i 1970 til fordel for en ny plads på Trelde Næs, og kommunen derfor solgte grunden til den københavnske murermester Geschwindner, der ville opføre et butikscenter på grunden, var betingelserne, at kommunen skulle nedrive villa Søvang. Kommunen måtte derfor opføre en ny tjenestebolig på den tidligere Skovvej, nu Prangervej 173. Senere måtte kommunen lade handelen med murermesteren gå tilbage.
I den nye bolig boede han til han gik på pension i 1981.
I de sidste år inden hans pensionering i 1981 var han foruden skovfoged også byens Stadsgartner med ansvar for Voldene og Trelde Næs.
Trelde Næs havde hans store interesse, allerede under besættelsen fungerede han som skovfoged for Fru Ane Ryholt, og fortsatte hermed da hun solgte Næsset.
Interessen for Næsset betød at han i 1990 udgav en bog omkring det specielle ved Trelde Næs og dets omgivelser.
Han var foregangsmand for piledyrkning og forarbejdning af pil.
Niels Harald Jensen døde, efter kort tids sygdom, den 31/1 1997 og begravedes på Hannerup kirkegård den 5. februar.

Andre hverv:
Bestyrelsesmedlem og formand i skovfogedaspirantforeningen samt redaktør af bladet "Forstlig Budstikke".
Redaktør af bladet Skovbrugstidende i over 25 år.
Lejerchef på lejrpladsen i Hannerup, som han nærmest gjorde landskendt, og hvor han fik meget stor hjælp af sin kone Erna. De havde kendt hinanden fra de gik på en danseskole i Silkeborg som helt unge. Hun passede bl.a. kiosken på lejrpladsen.
Han var tilsynsførende ved militærets skov i Kirstinebjerg på fælleden i 30 år, samt ved Ane Ryholts skov på Trelde Næs.
Han sad i Amtets Fredningsudvalg og var æresmedlem af Dansk Camping Union og Jagtforeningen I over 50 år registrerede han fuglelivet på Klægbanken i Ringkøbing Fjord. Et arbejde der bl.a. bestod i at optælle antallet af reder. Det er helt usædvanligt, at samme mand har lavet observationer på et fuglereservat i så lang en årrække.

Interesser:
Udeliv og natur, skisport, æresmedlem i fugleskydningsselskabet.
Ornitologi, skydning (kortspil (Bridge) og lokalhistorie.
Udgav i 1990 bogen om Trelde Næs.


BORGMESTER J. B. NIELSEN OG N. H. JENSEN UNDER BOGPRÆSENTATIONEN

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286