FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech

Brødrene Rye


Vest for Bøkyrkjene ligger Nerbø, også kaldet Majorbø. Ryeslægten som købte gården i 1782 har sat sig spor i den dansk-norske historie
Det var kaptajn Mathias Andreas Rye fra Ringerike som købte gården. Han fik to døtre og fire sønner. To af sønnerne fik stor betydning; den ene i politik og den anden som krigshelt i Danmark.
Begge brødrene, Johan Henrik (1787-1868) og Olaf (1791-1849) fik miltærutdannelse som deres far. Johan Henrik tog desuden en juridisk embedseksamen. Begge gjorde tjeneste som danske officerer frem til 1814 da Napoleonskrigen sluttede, og Danmark måtte afstå Norge til Sverige.


Johan Henrik Rye

Johan Henrik søgte da sin afsked som premierløjtnant og blev snere både byfoged, amtmand, og byskriver samt sad i Stortinget i 4 perioder og var Stortingspresident 1836-37.


Olaf Rye

Broderen Olaf opgav ikke sin militære karriere, og nægtede i 1814 at aflægge ed til den svenske konge og rejste i stedet til Danmark. Der kom han i krigstjeneste og avancerede til generalmajor.
Under treårskrign 1845-50 deltog Olaf i slaget ved Fredericia 6. juli 1849. Han udviste stort mod og det lykkedes danskerne at bryde den Slesvig-Holstenske belejring af byen. Selv faldt Olaf under slaget, og er i dag regnet som en stor krigshelt i Fredericia og Danmark.
Du har måske hørt om Olaf Ryes plads i Oslo, Olav Ryes vej i Bergen og Ryevejen i Bø? Nu ved du hvem de har deres navn efter.
Oversat fra norsk af Erik F. Rønnebech

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286