FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech

GENERAL RYE, UKENDT I SIN FØDEBY

(1764-1833)

For ca.14 dage siden fortalte vi om Claus Christensen fra Ørum som sammen med De Danske Landsoldater blev inviteret til et stort jubileum i Olaf Ryes fødeby Bø i Telemark. Et kig på nogle artikler hos Telemarkavisens internetudgave førte til dette sammendrag.


Den navnkundige General Rye - navnefader til byer og veje i Danmark

Imens Olaf Rye er mindet rundt om i Norge og Danmark er han "ukendt" i hjembyen Bø i Telemark.
Godt nok findes der en "Ryesveg" men den har ikke nogen reference til Olaf Rye. Den 18. Marts 1815 forlod han Norge efter at Norge tabte sin selvstændighed til Sverige. Dette blev for meget for Rye som nægtet at aflægge ed til den Svenske konge for derefter rejse til Danmark. Han vendte aldrig tilbage til hjemlandet.
Som den seneste danske honnør til generalen hedder den danske KFOR styrkes lejr i Zabare i Kosovo Olaf Rye-lejren

En ansøgning om at få en gade opkaldt efter Rye gav negativt udslag fra kommunen. I følge Asbjørn Botnen fra "General Ryes venner" skyldes kommunens vedtag mangel på viden. Foreningen ville med sidste fredags jubilæumsarrangement sende glans over en del af lokalhistorien som indtil nu ikke er værdsat. Dette ser nu ud til at lykkedes ved den pomp og pragt arrangementet fik ved besøget fra Grevinde Anne Dorthe og Grev Christian af Rosenborg samt det militære følge.

Dersom du vil læse mere om arrangementet, kan du gå ind på telemarksavisens hjemmeside, Telemarksavisen På dens interne søgeprogram kan du søge f.eks. General Rye, og der kommer 3 artikler til syne.

Skrevet af Vidar Utvik 21.11.01

Redigeret af Rex + Mads, redaktion 11, den 11- 30-01

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286