FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. RønnebechBERTEL BRUUN
(1767-1827)

Justitsråd, cancelliråd, rådmand og ridder af dannebrog. Født 4. juli 1767, død 10. juli 1827. Søn af Johannes Ivar Bruun (1743-1804) og Maren Pagh (1742-1784). I 1783 sendte faderen ham på handelsskole i Hamborg, men kaldte ham hjem året efter, fordi moderen døde. I 1791 etablerede han sig som selvstændig købmand, efter indtil da, at have arbejdet i faderens virksomheder. Han giftede sig i 1792 med Magdalene Babare født Bröchner, og fik en nyopført købmandsgård i Danmarksgade af faderen i bryllupsgave. Den lå, hvor den tidligere Cohrejendom Fredericiagården nu ligger.
Magdalene Barbare fødtes i Fredericia den 3. juli 1768, og døde 10 jan. 1831. Hun fødte ham 13 børn, 8 sønner og 5 døtre. Kun 5 af børnene nåede at overleve forældrene.
Bertel Bruun var, som sin far, en initiativrig og driftig købmand i Fredericia, hvor han drev en tobaksfabrik, opført af faderen 1779 på det sydvestlige hjørne af Danmarks- og Vendersgade, en klædefabrik, som han selv lod opførte i 1804, der lå i Vendersgades vestside tæt ved Nørevold, og købmandshandel. Desuden drev han rederivirksomhed med tre skibe i søen. En skonnert sejlede i fragtfart på Middelhavet, en galease sejlede i Østersøen og en jagt sejlede udelukkende mellem Fredericia og Hamborg.

I 1797 fik han kongen tilladelse til at opføre et 2-etagers pakhus ved Strandporten. Bygningen flyttedes senere til gl. havn og står nu på bymuseet og kaldes for Brøchners pakhus. Det Bruunske pakhus i Kirkestræde er opført af hans far omkr. 1779.
I 1817 opførte han en ny købmandsgård på det nordvestlige hjørne af Riddergade og Danmarksgade, hvor Ridderborg nu ligger. Det blev et af byens fornemste huse, som senere blev bolig for general og garnisonskommandant Castonier.
Bertel Bruun var stærkt medvirkende til at Fredericia endelig fik en havn i 1808. Han havde gode forbindelser til kronprins Frederik (VI), der regerede for sin sindssyge far Christian VII, og kontaktede ham under hans besøg i byen i 1802. 1805 udarbejdedes planerne og i 1807 gav kronprinsen befaling til igangsættelsen.
Slægten Bruun har deres begravelsesplads med tilhørende tehus ved Egeskov kirke indrettet af Bertel Bruun omkring 1805. Bertel Bruun ejede 3 kirker, alle købt af hans fader, der i 1778 først købte Harte kirke for 1700 rdl., så Taulov kirke, købt i 1779 for 7.000 Rdl. og endelig Egeskov kirke med tilhørende jord i Kirstinebjerg, købt i 1781 på auktion af fhv. borgmester, kammerråd Henrik Molrath Richter i Fredericia for 7.100 Rdl.
Som kirkeejer havde han pligt til at vedligeholde kirkerne, men modtog til gengæld kirketienderne.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286