FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech

Hans de Hoffman

Hans de Hofman

(1713-93)

Født på Skerrildgård som søn af godsejer, justitsråd Søren de Hofman, der var af gammel dansk bondeslægt, som omkring 1600 giftede sig ind i borgerslægten Hofman. Studerede sprog og jura ved i København afsluttet med juridisk embedseksamen. Ansat i kommercekollegiet 1737-1743. Gift 1743 med Bodil Bering, datter af velhavende købmand i Horsens. Slog sig derefter ned på fødegården i Bjerge herred, Nebsager sogn. Interesserede sig for genealogi og litteratur. Skrev afhandlinger om hedeopdyrkning og studehandel. Anbefalede hoveriets afskaffelse. Var regeringens kommissarius for anlæg af landeveje og hedens opdyrkning. Udgav fra 1755-65 det genealogiske 10 bindsværk "Samlinger af Publique og Private Stiftelser, fundationer og Gavebreve". Udgav 4-6 bind af "Danske Atlas" (1768-74). I 1759 udnævntes han til præsident (overborgmester) i Fredericia. 1773 forlod han stillingen for at blive amtmand over Koldinghus amt. Boede fortsat til sin død i Fredericia. Hans våbenskkjold kan ses på hans gård, der ligger på hjørnet af Sjællandsgade og Vendersgade.  
Han begravedes i Nebsager kirke.
I sin præsidenttid gjorde han meget for Fredericia. Interesserede sig meget for tobaksavlen, arbejdede for at skaffe byen en havn og for afskaffelse af strømtolden for varer fra Fyn. Skaffede byen et rådhus i 1762. Tilbagekøbte rytterkoblerne og afvandede mølleengen.
Der udnævntes ingen ny præsident efter ham, og han blev således byens sidste præsident, ligesom der fremover kun var en borgmester i bystyret.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286