FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech
Peter Jacques Dupont

(1857-1922)

Født i Fredericia 14. december 1857 Kongensgade 67, som søn af bagermester Jacques Jacob Dupont og Catharina født Dupont. Han døbtes i Reformert Kirke den 24. januar 1858.
Han blev udlært cigarmager og var aktiv ved genrejsningen af den socialdemokratiske bevægelse i Fredericia 1886, som udgik fra I. P. Schmidts cigarfabrik, og var partiets første formand og med i ledelsen indtil 1920.
Senere blev han selvstændig med et lille brødbageri der lå ved siden af stubmøllen på Østervold. Derfor kom han til at gå under navnet "Peter Bager". Senere drev han en lille brød- og tobaksbutik i Kongensgade.
Socialdemokratiet arrangerde nogle år en fest på arbejdernes festplads Hyby-Lund, for de arbejderbørn, der ikke kom på ferie. De første år festerne holdtes, forærede han wienerbrød og sodavand til disse børn. Da tilslutningen blev så stor at han ikke selv kunne magte opgaven, søgte han fagbevægelsen om støtte. En mindesten med en portrætmedaljon er rejst på den fhv. festplads med indskriften PETER DUPONT.
Peter Dupont døde ugift den 27 august 1922 af lungekræft og begravedes 3.september på Reformert Kirkegård. Hans gravsten blev fornyet i 2007.

Peter Duponts gravsten

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286