FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech


Lektor Sarøe

Lektor Lars Peter Kristian Sarøe

(1867-1942)

Kaldet "Røde Søren" på grund af hans partifarve. Han var glødende socialdemokrat. Han var først adjunkt, senere lektor ved latinskolen (Fredericia Højere Almenskole). Han valgtes ind i byrådet 1917 for det unge socialdemokrati, der da fik 7 mand valgt. Han sad i byrådet til 1937 og her blev han især kendt, fordi det lykkedes ham at få bevaret det lille vandhul mellem vejdæmningerne til Prinsens- og Danmarksport, der derefter i folkemunde døbtes "Sarøes Badekar".

Han fødtes 25. oktober 1867 på Kamstrup Mark, Roskilde i Vor Frue Landsogn, og døde 16. juni 1942 i Fredericia. Han var søn af Møller Anders Sørensen og Kirstine Marie Petersen.
Han tog præliminæreksamen fra Vesterbros Seminarium 1891 og årskursus i matematik og fysik 1893-94. Var herefter lærer ved Tranebjerg Realskole 1891 og adjunkt ved Fredericia Latinskole (Den højere almenskole) 1. august 1896.
Han blev adjunkt ved Fredericia højere Almenskole i 1905 og lektor samme sted 1. november 1920. Tog sin afsked herfra den 31. juli 1938.

(Årsskrift 1897, s. 10; Dansk Skole-Stat IV (1934), s. 317; folketællingen 1901, F986 - hvor han angiver at være flyttet til Fredericia fra Hjørring i 1896)
Han var først gift med Henriette Heiberg der var født i Ringkøbing 20/11 1876 som datter af apoteker Kristian Karl Heiberg og hustru Anna Elisabeth Helvig. De blev skilt 5/5 1913 og Efter skilsmissen giftede han sig 9. september 1917 i Frihavnskirken i København med den 21 år yngre, fraskilte Kirsten Sofie Sørensen, født 7. oktober 1888 i København, skilt 12/10 1916 fra sin første mand.
Han fik med hende børnene Jørgen, f. 7/10 1917 i København, Inger født 3/4 1919 Sjællandsgade 43 i Fredericia og Else født 30/10 1923, Jyllandsgade 67. 3., Fredericia.
hun flyttede til København, hvor hun døde af lungebetændelse på Dakonissestiftelsen 9/10 1918, 41 år gammel. Hendes sidste faste bopæl var Bülowsvej 5 c. på Frederiksberg.
1. oktober 1920 blev han udnævnt til lektor ved Fredericia højere Almenskole.
I 1930 boede han i Vendersgade 28.
Da han bliver pensioneret flyttede familien til København, hvor de boede på Christiansmindevej 11, 2. sal København Ø. I 1940 boede døtrene Inger og Else stadig hjemme. den ældste var kontorelev i et forsikringsselskab.
I juni 1942 blev han ramt af en hjerneblødning og indlagt på Sct. Joseph hospital, hvor han døde den 16/6. Han bisattes fra Michaelis kirke 22/6, og hans urne nedsattes 29/6 på Michaelis kirkegård.
Han var medlem af Fredericia byråd for socialdemokratiet fra 1917-1937 (genvalgtes 1921, 1925, 1929, 1933).

Dødsannonce og nekrolog i Fredericia Dagblad, onsdag den 17. juni 1942:
"Min kære mand, vor gode far, svigerfar og farfar, fhv. lektor Kr. Sarøe, sov stille hen i går. Fredericia, den 17. juni 1942, Kirsten Sarøe og Børnene. Føres fra St. Josephs Hospitals Kapel i aften, onsdag, kl. 18.30. Bisættelsen finder sted fra St. Michaelis Kirke mandag den 22. ds. kl. 14.30."

Nekrolog i Fredericia Dagblad, onsdag den 17. juni 1942:

"Lektor Sarøe død.
I en alder af 75 år er fhv. lektor Kr. Sarøe i aftes afgået ved døden på Sct. Josephs Hospital, hvor han som nævnt for nogen tid siden blev indlagt med en alvorlig hjerneblødning.
Afdøde var gennem en meget lang årrække knyttet til Fredericia højere Almenskole, og indenfor det kommunale liv blev han, der oprindelig var højremand, en af Socialdemokratiets forgrundsfigurer. Sarøe blev ansat ved Latinskolen i 1896 som naturhistorielærer, og senere virkede han som matematiklærer. Han virkede på skolen lige til 1938, og hans mange elever fra denne lange årrække vil have mange gode minder om ham. - Sit første arbejde indenfor det kommunale liv udførte Sarøe i ligningskommissionen, hvor han blev indvalgt i 1913. Fra næste byrådsperiodes begyndelse rykkede han dog ind i byrådssalen, og her sad han lige til foråret 1937. Det har uden tvivl været den mest begivenhedsfulde periode i hans liv. Der var aldrig stille om hans person, ikke sådan at han yppede strid, men han var den fødte stridsmand og en dygtig debattør. I de seneste år af byrådsarbejdet var det dog, som om den gamle slagkraft havde forladt ham. Da han forlod det kommunalpolitiske arbejde, var det utvivlsomt i nogen grad som en skuffet mand. Han var en selvstændig natur og ikke bange for at fremsætte sine egne meninger, og det faldt sjældent i god jord. - Kr. Sarøes byrådsgerning omfattede medlemsskab i en række betydningsfulde udvalg som sygehusudvalg, elektricitetsudvalg og forskønnelsesudvalg, og på alle områder udfoldede han stor energi. Også fra sine talrige avispolemik’er vil Sarøe blive erindret. Hans pen var smidig, men skarp, og der røg gnister af hans indlæg, når disse gjaldt emner, der i særlig grad havde fået lektorens interesse, og det blev efterhånden mange. Nu er han død, den gamle stridsmand, og selv hans tidligere modstandere vil utvivlsomt sænke kården i respekt for en dygtig og interessant modstander. - Sarøe efterlader sig, foruden hustru, voksne børn."

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286