FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

Søhelt
Edouard Suenson
(1805-1887)

Dansk søofficer, født 13/41805 i København, Holmens sogn, som søn af daværende premierløjtnant, senere kaptajn i søetaten Jean Jacques Isaac Suenson (1774-1821) og Anne Susanne Lütken (1778-1872). Han blev søkadet i 1817, sekondløjtnant i 1823, premierløjtnant i 1831, kaptajnløjtnant i 1841, kaptajn i1850, kommandørkaptajn i 1855 og orlogskaptajn i 1858. Han sejlede som officer i den franske flåde fra 1826-30, hvor han bl.a. deltog i slaget ved Navarino 1827 og i Algeriets erobring 1830.

I årene 1851-63 var han chef for Søkadetkorpset, 1864 som eskadrechef.
Han besejrede 9. maj 1864 som chef for Nordsøeskadren, en preussisk-østrigsk flåde ved Helgoland.
Hans eskadre bestod af fregatten Nie's Juel med ham om bord, samt korvetterne Dagmar og Heimdal. Dagmar blev i starten af maj udskiftet med fregatten Jylland.
Han udtrådte af flåden efter eget ønske i 1866 med karakter af kontraadmiral, men fortsatte med at sejle som overlods i østre distrikt, til han endelig gik på pension i 1887 og samme år blev han tildelt viceadmirals karakter.
Han døde 16/5 1887 i Holmens sogn og begravedes på Holmens kirkegård.
Et buste for Suenson, udført af Th. Stein, står opstillet i Nyboder.


SUENSONS BUSTE I NYBODER

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286