SPRINGVANDET DER PRYDEDE AKSELTORV FRA 1932-2007

Springvandet på Akseltorv kaldtes folkemunde "Det mekaniske pissoir". Det blev nedrevet i forbindelse med renovering af torvet 1/3 2007.
Midt på akseltorv stod til 2007 et springvand skænket byen af fabrikant E. Rasmussen. Springvandet blev afsløret 9. oktober 1932.
På grund af de mange stråler der springer ud fra fodstykket, døbtes springvandet hurtigt i folkemunde "Det mekaniske pissoir".
Arkitekt Gundelach-Pedersen lavede udkastet og springvandets relieffer er udført af billedhuggeren Bregnø efter ide af Hugo Matthiessen.
De seks marmorrelieffer på topstykket forestillede:

  • Fredericia anlægges og voldene bygges.
  • Religionsfriheden
  • Tobaksavlen
  • Byens ødelæggelser under krigene
  • Den gamle tekstilindustri
  • Det moderne industrisamfund


Tilblivelsen:
Direktør E. Rasmussen skænkede i anledning af sit 25 års forretningsjubilæum, en sum penge til en støtte med vandfontæne der skulle opstilles på Axeltorvet.

12/4 1932
Licitation
Jernbetonarbejdet og stenhuggerarbejdet ved opførelsen af en springvandsstøtte på Akseltorvet udbydes herved i licitation.
Tegningerne kan mod et depositum af 10 kr. afhentes på stadsingeniørens kontor.
Tilbuddene afgives samme sted den 20. ds. kl. 14
F. Hansen

3/5 1932
Licitation over arbejderne ved springvandsstøtten.
Arkitekt Gundelach-Petersen indstiller de laveste tilbud:
Murermester Chr. Petersen kr. 3.310
Stenhugger Rasch kr. 19.978
til antagelse.
Blev vedtaget af byrådet.

25/5 1932
Springvandsstøtten på Axeltorvet til hvilken udgravningen til fundamentet nu er påbegyndt, vil komme til at stå på en meget fugtig bund. Det er derfor nu bestemt, at der skal rammes pæle i grunden forinden fundamentet støbes.

24/8 1932
Byens forskønnelse
I går begyndte man på opsætningen af de store marmorrelieffer, som gengiver byens historie. Mange mennesker ser interesseret til, mens arbejdet står på. Dette menes at ville vare et par ugers tid, hvorefter så vil følge monteringen af selve springvandet, eller vandfaldet, som det vel nærmest må kaldes.
Støtten vil, som nævnt, blive omgivet af et bassin til opsamling af vandet, og udenom fontænen vil der blive nogle rækker fliser.

4/10 1932
Springvandet prøves.
I går så man for første gang springvandet på torvet i virksomhed. Med ret stor kraft fosser vandet ud af de mange huller i støttens nederste del.
Som bekendt er det vand der anvendes kølevand fra elektricitetsværket, og så længe vandet løber, står der en vedvarende damp op fra kummen, hvad der navnlig morer børnene meget.
Som bekendt indvies springvandet på søndag.
Indvielsen vil forme sig ret festlig. Allerede om formiddagen kl. 9½ vil der samles en repræsentativ skare på torvet og overvære den officielle indvielse af springvandsstøtten.
Præcis kl. halv ti åbnes der for vandet og borgmester Frantz Hansen vil på byens vegne takke for den monumentale støtte.
Til stede ved højtideligheden vil bl.a. være det samlede byråd, direktør E. Rasmussen, ved hvis økonomiske medvirken støtten er rejst, arkitekt Gundelach-Petersen, billedhugger Bregnø og magister Hugo Matthiessen. Straks efter indvielsen beses det jubilerende elektricitetsværk. Om eftermiddagen mellem kl. 2½ og 4 afholdes der en kommunal koncert på Axeltorvet og ved denne lejlighed kan det ventes, at Fredericianere i tusindvis vil tage byens nye seværdighed i øjesyn.

På indvielsesdagen 9/10 1932 forklarede arkitekten Gundelach-Pedersen relieffernes symbolske betydning og sagde: "Det er byens udvikling fra dens grundlæggelse til vore dage der er træffende fortalt i de seks marmorrelieffer. Byens anlæggelse, religionsfriheden, tobaksindustrien, byens ødelæggelse under krigen, industriens blomstring og teknikens udvikling." Han udtalte desuden, at man skyldte magister Hugo Matthiessen tak for hans gode bistand med at finde de bedst egnede og mest illustrerende motiver til reliefferne der var udført af billedhugger Brejnø.
Borgmester Frantz Hansen udtalte derefter:" Når jeg på byens vegne modtager denne springvandsstøtte, skal det være med håbet om, at den til sene tider må stå som et vidnesbyrd om, hvad der har været gjort for at gøre byen så tiltrækkende som muligt, og jeg vil bede borgerne værne om dette som vore andre skønhedsværdier."
Han takkede derefter endnu en gang dir. E. Rasmussen for gaven og trykkede derefter på den knap, der fik springvandet til at springe og dermed sluttede begivenheden.

De senere år af springvandets levetid var det i lange perioder ude af drift.

1/3 2007 blev springvandet fjernet i forbindelse med renovering af torvet. Af de seks relieffer lykkedes det at nedtage de 4 i nogenlunde uskadt stand. Springvandet vil ikke blive genopført


SPRINGVANDET UNDER OPBYGNING


SPRINGVANDET UNDER TYSK MILITÆRPARADE 1940


SPRINGVANDET 2000


SPRINGVANDET 2005


SPRINGVANDET FJERNES 2007


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286