AKSELTORVS APOTEK

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

I 1905 ansøgte kommunen om at få et ekstra apotek, da man ikke mente Løveapoteket var tilstrækkeligt i tilfælde af en epedimi, og den 26. juni 1907 udstedtes privilegier til et sådant, med forpligtigelse til at oprette og drive et hjælpeapotek i Børkop.
Privilegiet blev opslået ledigt den 9. juli 1907 og apoteker H. I. J. Svennevig fik bevillingen til at drive apoteket den 26. september 1907, men først den 23. oktober 1908 kunne Svennevig åbne apoteket, der var indrettet i stueetagen af en helt ny bygning ved Akseltorv, tegnet af arkitekt Henry Madsen, opført og ejet af slagtermester Matthias Devantier. Byrådet havde forlangt, at det nye apotek skulle ligge mindst 400 alen fra det eksisterende.
På hjørnet, havde tidligere ligget en avlsgård og Hanghøjs restaurant.
Vilhelm Gjedde Madsen, der 1904-5 havde opført den store hjørneejendom i Dalegade kaldet Gjeddesborg, havde ellers gjort regning på at tårnhjørnet skulle rumme det nye apotek, men sådan blev det ikke.

Næste apoteker var A. Schnidker, der overtog apoteket i 1919 og drev det til 1941. Han udgav en bog om apotekets historie.
A. Snitker efterfulgtes i 1941 af Hans Peter Julius Petersen, som drev det til 1956 og fra 1956 til 1966 hed apotekeren Peter Charles Skovlund Videriksen. Han foretog i 1958-59 en større ombygning.
Fra 1966 til sin død i 1971 var Egon Melbye Wolthers-Hansen apoteker og han afløstes af Svend Thorkil Tophøj, der drev apoteket til 1993. I 1977 udvidedes apoteket med nogle lokaler på førstesalen.
I 1993 overtog Anne Birgitte Rasmussen, som den første kvindelige apoteker på stedet.
1/5 2016 blev apoteket overtaget af Tine Klingsten Nielsen.
I anledning af 75-års jubilæet udgav Ulf Tophøj et hæfte om apotekets historie kaldet "Torv og Apotek".
I 2019 forsvinder apoteket fra Akseltorv efter 110½ år på samme sted, og rykker ind i Føtex's lokaler på hjørnet af Jyllandsgade og Prinsessegade. Apoteket skifter ved samme lejlighed navn til "Fredericia Krone Apotek". Apoteket åbner i de nye lokaler den 28/3 2019.

 


AKSELTORV APOTEK UNDER OPFØRELSE - REJSEGILDE 1908


AKSELTORV APOTEK 1915


AKSELTORV APOTEK 1930


AKSELTORV APOTEK 2015


FREDERICIA KRONE APOTEK SOM DET VIL SE UD


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286