VILLA BELLA VISTA


© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech


Villa opført 1834 af toldinspektør og kammerherre Carl Philip Julius Lorentz på nordsiden af stien, der gik fra Norgesgade i forlængelse af Sjællandsgade til Vestervold og som herefter kaldtes Kammerherrens Gang. Han ejede villaen til sin død i 1865, hvorefter fabrikant og oberst Ernst Aksel Christoffer von Voss overtog den. Den blev nedrevet 1951 og grunden indlemmet i Voss fabrik. I villaen var Fredericias kommandant, oberstløjtnant Lunding indkvarteret under belejringen. Da general Bülow og hans stab, herunder stabschefen olt. Flensborg og souchef Kaufmann, kom til Fredericia fra Fyn, hvor de havde boet på Vejlby præstegård, samledes de hos Lunding i Bella Vista kl. 23.00 den 5. juli. Man afttitlee de sidste detaljer for udfaldet, og indtog et let måltid, og kl. 1.00 næste morgen brød man op og udfaldet startede.
5. juli 1899 opsattes og afsløredes en kobberplade til minde om begivenheden på villaen. Pladen befinder sig nu på Bymuseet. Indskriften lyder således:

Her samledes Kl: 11 om Aftenen
den 5' Juli 1849 den Komman=
derende General F.R.H. Bülow,
Stabschefen Oberstløjtnant
C. J. Flensborg, Souschefen
Kaptain H. Kaufmann, Adjudan=
ter og Ordonnansofficerer. Ef=
ter at de sammen med Komman=
danten, Oberstlieutnant
N.C.Lunding havde spist til Aften,
steg de Kl: 1 næste Morgen til
Hest, red op paa Volden, og
6´Juli Slaget begyndte.

Bella Vista, der betyder smuk udsigt, lå på højdedraget nord for borgmester Scharlings Tutavallis der blev nedrevet i december 2020, og var omgivet af en smuk have.


BELLA VISTA TEGNET AF IVAR v. BILLE
TV. SES VILLAEN TAARNBORG OPFØRT 1879 AF OBERST VOSS, NEDREVET 1917


BORGMESTER J. C. JØRGENSEN MED FAMILIE PÅ BELLA VISTAS TERASSE 1871


BELLA VISTA SET FRA SJÆLLANDSGADE 1914


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286