BRYGGERIET FREDERICIA/FÆSTNINGSBRYGGERIET

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Bryggeriet lå på det nordvestlige hjørne af Kongensgade og Nørrevoldgade. Grunden købtes omkr. 1858 af brændevinsbrænder Ahlmann. Bryggeriet etableredes i 1879 og bryggede bajersk øl, hvidtøl, dobbeltøl samt fremstillede maltekstrakt. Bryggeriet blev 1898 fusioneret i Østjydske Bryggerier A/S, der var en fusion af Ceres i Århus (grundlagt 1856), Horsens Bajersk- og Hvidtølsbryggeri (grundlagt i 1859) og Bryggeriet " Vejle" (grundlagt i 1858). Der var desuden et fælles malteri i Horsens. Fæstningsbryggeriet nedbrændte 6. juni 1911 og bryggeriet blev nedlagt 23. september 1914. Bygningen endte som mælkekondenseringsfabrik (Mælkefabrikken) og ejedes fra omkr. 1921 af Nordisk Nestle. Nu liger Nestlegården på grunden.


1895


1914


BRYGGERIETS PERSONALE


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286