BUNKERMUSEET I FREDERICIA

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech


Museum der hører under bymuseet, viser udstilling om besættelstiden og er indrettet i en af de oprindelig 70 civile betonbunkere der opførtes som beskyttelsesrum for civilbefolkningen under besættelsen 1940-45 og lå spredt over hele byen. Bunkeren er en dobbeltbunker med to kupler. I det ene rum med origintitle inventar, vises originalfilm om luftværnsbeskyttelse i 1940-45. I det andet vises en udstilling om civilbeskyttelse i Danmark "Da Fredericia gik under jorden". Det blev indviet 3. maj 1995 af borgmester J. B. Nielsen.
I 2004 udvidedes museet med en nærliggende rørbunker der ligger ud til fortovet på Nørrevoldgade. Museet ligger ved Dronningens bastion i Nørre Voldgade og er kun åbent for besøg i betemte perioder.


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286