CAROLINELUND ANLÆG

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Kommunalt anlæg der lå ud til Sønderstrand, mellem Kastellet og Færøs Bastion i det ydre kastel også kaldet Esplanaden, på det areal, hvor a/s Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, senere Kemiras anlæg lå. Hovedindgangen til anlægget lå i Kongensgade ved voldmesterboligen Bøgely (opført 1844, nedrevet 1975), lidt syd for, hvor Falstersgade nu ligger.
Det var et lystanlæg, påbegyndt anlagt og beplantet i 1822 af gartner Mads Nielsen Sommer og i 1829 opkaldt efter Fr. VI datter Caroline Amalie i anledning af hendes giftermål med prins Ferdinand. Derfor kaldtes anlægget også Caroline Amalielund. I 1844 udvidedes anlægget.
I 1899 fejredes 50 årsdagen for 6. julislaget her, med deltagelse af ca. 4000 veteraner.
Indtil slutningen af 1960'erne kunne man endnu se resterne af den kastaniealle, der førte fra Gl. Havn op mod Kongensgade. I 1830 opførtes Carolinelund mølle på Færøs bastion lige ved Gammel Havn.
I 1899 blev anlægget festplads for 6. julifesten, der tidligere var holdt på en festplads i Fuglsang skov.
I Carolinelund lå Fredericia Officerforenings have, hvortil offentligheden ikke havde adgang. Her kunne officerer promenere med deres damer eller venner i uforstyrret ro. I reglementet for adgang til haven fra 1896 hedder det:
Til ophold er der opført et lysthus, hvortil nøglen kan fås hos skildvagten som har befaling til at udlevere den til officerer og ligestillede i uniform. Efter endt brug skal nøglen straks afgives til skildvagten. Til adspredelse findes et croquetspil, som opbevares i en kasse, som henstår til højre for indgangen. I husets kælder vil der i regel forefindes øl, limonade og sodavand, som mod erlæggelse af 10 øre for hver flaske, står til de besøgendes rådighed.

Anlægget blev nedlagt i 1912 til fordel for de nye havneplaner og hele stykket fra havnen til Dalegade blev ryddet, og 1915 fjernedes den sidste del.

  HER LÅ ANLÆGGET


INDGANG TIL CAROLINELUND FRA KONGENSGADE


VETERANFESTEN 1899 I CAROLINELUND


VETERANFESTEN 1899


1905


MUSIKPAVILLONEN
FEST I PINSEN 1907 I OFFICERSFORENINGENS HAVE V. DET 2. GYMNASTIKLANDSSTÆVNE


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286