DANMARKSGADES SKOLE - TRINITATIS SKOLE

© Foto: Erik F. Rønnebech 2005

Skolen lå på det nordøstlige hjørne af Danmarksgade/Kongensgade. Kaldtes oprindelig Trinitatis Borgerskole.
Da skolen lukkede blev den brugt til bolig for husvilde.

7/11 1944
Kommunen sælger skolen. Byrådsmøde 6/11 1944
Større boligbyggeri projekteret på den gamle Danmarksgades Skoles grund.
Murermester Chr. Pedersen, Thorsvej, har ønsket at købe den gamle Danmarksgades skole idet han på grunden agter at opføre en 4 etagers ejendom med 27 lejligheder og en butik.
Boligudvalget så gerne bygningen nedrevet, men mener ikke bygningen bør afhændes, for der at skaffe boliger til de 14 familier med 40 børn der bebor ejendommen. Købesummen blev foreslået fastsat til 32.000 kr. Ejendomsskylden var 28.000 kr.
Arkitekt Zachariassen havde ønsket at købe grunden og henstillet at soklen omkring den bevaredes for museet, da den hidrørte fra den første Ullerup kirke.
Man valgte at sælge til Chr. Pedersen.

Da man indviede den nye borgerskole i Købmagergade, blev skolen indrettet som forskole for både drenge og piger med 7 drengeklasser og 7 pigeklasser.
De større elever blev alle flyttet til den nye borgerskole i Købmaergade der blev indrettet med 12 drengeklasser og 12 pigeklasser indtil drenge og piger kunne få hver sin, skole da Dalegades skole blev opført i 1913.
Samtidig nedlagde man pigeskolen i Vendersgade (Michaelis borgerskole). Den blev senere benyttet til aftenskoleundervisning.
I 1920 blev forskolen flyttet til den nyetablerede Slesviggades skole, da kommunen købte Eriksens kemiske fabrik og indrettede den til skole.

  HER LÅ SKOLEN


TRINITATIS SKOLE


TRINITATIS SKOLE


TRINITATIS SKOLE ca. 1880


DANMARKSGADES SKOLE


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286