DEN BEFÆSTEDE LEJR

Lynette 1 på fælleden.
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

5 skanser eller rettere lynetter (fordi de var åbne bagtil) anlagt mellem de 2 slesvigske krige af oberst Lunding. De 4 af skanserne eksisterer stadig. De 3 er placeret på militærets øvelsesterræn på Fælleden, skanse 5 blev sløjfet i 1956 i forbindelse med anlæggelse af kommunegartneri, og skanse 4 ligger ved Ktitleoftevej, omtrent hvor slesvig-holstenernes skanse kaldet Treldeskansen, der kostede så mange menneskeliv da den erobredes 6. juli 1849, lå. Alle tyskernes løbegrave og befæstninger fra 1849 jævnedes med jorden straks efter erobringen. Skanserne blev anlagt for at beskytte skibstrafikken mellem fæstningen og Fyn. Soldaterne, der skulle bemande lynetterne, boede i hyttelejre i området og deraf kommer navnet. I tilfælde af krig, skulle lynetterne forbindes med løbegrave og brystværn. (skyttegrave).

 LYNETTE 1
 LYNETTE 2
 LYNETTE 3
 LYNETTE 4
 LYNETTE 5, FJERNETDEN GENOPBYGGEDE SKANSE 1 PÅ FÆLLEDEN


ØSTRIGERE SPRÆNGER MAGASINER I SKANSE 4 1864


ØSTRIGERE SPRÆNGER MAGASINER I SKANSE 4 1864


TEGNING AF LYNETTE


LYNETTERNS PLACERING


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286