DET FRANSKE HOSPITAL

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

 HER LÅ HOSPITALET

Hospitalet lå på det sydvestlige hjørne af Jyllandsgade og Gothersgade, hvor der nu er rådhusplads, og opførtes i 1808 som lazareth for Napoleons fransk-spanske hjælpetropper, der var garnisoneret i byen for at hjælpe os mod englænderne. Da krigen ophørte, overtog staten bygningen, som i 1818 kaldtes "det forrige franske bageri" og fra 1868 rådede byens garnison over bygningen og opførte dette år en ny bygning med gavl ud mod Gothersgade og parallelt med hospitalsbygningen, med en gårdsplads imellem. Herefter fungerede de to bygninger som kommandantbolig og blev tilsammen kaldt Kommandantgården. Kommunen overtog i 1950'erne bygningen og flyttede kæmnerkontoret fra Købmagergade hertil. Kæmnerkontoret var før i tiden stedet, hvor man betalte skat. Både den fredede hospitalsbygning og bygningen fra 1868 blev nedrevet i forbindelse med opførelsen af det nye rådhus der indviedes i 1965.


PLANSKITSE OVER HOSPITALET SOM DET SÅ UD 1820


TEGNING AF N. C. KØBKE 1824


DET FRANSKE HOSPITAL 1914


KOMMANDANTGÅRDEN MED DET FRANSKE HOSPITAL TH. MALET AF AXEL HALDRUP 1950


DET FRANSKE HOSPITAL UNDER NEDRIVNING 24. jan. 1965


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286