DET HVIDE VANDTÅRN

på Prins Georgs bastion.
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Det hvide vandtårn står på Prins Georgs bastion og er åbent for besøg i sommerhalvåret. 81 trin fører op til udsigtsplatformen på toppen, ca.44 m. over havet. Højden på selve tårnet er 16 m. Vandbeholderen rummede 445.000 liter. I 1994 ophørte tårnet med at fungeret som vandtårn,indmaden blev fjernet og tårnet blev indrettet til udsigtstårn. Allerede da tårnet blev bygget var der lavet en udsigtsplatform på toppen.
Mange turister opfatter det fejlagtigt som et rigtigt fæstningstårn, hvilket var tilstræbt af arkitekten Gundelach-Petersen.
Der måtte en dispensation fra hærledelsen til, før tårnet i 1908 kunne opføres på bastionen, idet volden først blev overtaget af kommunen i 1914. Vandtårnet er opført i armeret beton og blev indviet 2. januar 1909, samme år, det med forsvarsloven af 30. september, blev vedtaget at nedlægge fæstningen.

Referat fra overdragelsen til kommunen den 2/1 1909:
"I eftermiddags kl. 2 eftermiddag fandt den endelige aflevering sted af de ved vandværket udførte arbejder.
Ingeniør Ellegaard, der har foretaget projekteringen, fremviste såvel vandtårn som filtre for byrådet og pressen og forklarede de forskellige praktiske nye indretninger. (se referat af indvielsestaler og fremvisning under Fredericia Vandværk)


Vandtårnets arkitekt Gundelach-Pedersen kom også til at tegne Købestævnebygningen, Nørreport, Danmarksport og Genforeningsmonumentet, der tidligere stod på Prinsessens bastion og Hotel Landsoldaten. og Odd-Fellowbygningen


TIDLIGT FOTO AF TÅRNET


GUNNAR MIKKELSENS MALERI AF VANDTÅRNET


MALERI AF TÅRNET 1944, SAMME STED SOM DET FØRSTE FOTO.

Det hvide vandtårn
VANDTÅRNET PÅ TOPPEN AF PRINS GEORGS BASTION - NU UDSIGTSTÅRN


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286