DRAGONGRAVEN FRA 1657

PÅ TRINITATIS KIRKEGÅRD
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

I det sydøstlige hjørne af Trinitatis kirkegård ligger en lille gravhøj med et stort egetræ kaldet Kongeegen på toppen.
I 1657 begravedes 500 jyske dragoner her, da den endnu ufærdige fæstning var blevet indtaget af svenskerne. De jyske dragoner ville ikke modtage pardon og kæmpede til sidste mand ikke langt fra det sted hvor gravhøjen ligger.
24. oktober 1836 rejstes en mindesten på højen til minde om begivenheden. Stenen har følgende inskription:

Den 24. OKTOBER 1657

PRYD HØJE HELTESVÆRD DE KÆKKES GRAV,
HVEM DØDEN INTET VAR MOD PLIGT OG ÆRE.
DEN KRANS ERKENDIGT BORGERSIND DEM GAV
TIL SILDIGST EFTERSLÆGT ET MINDE VÆRE.

På østsiden af kongeegen står endnu en mindesten med følgende indskrift:

UNDER DENNE EG
HVILER 500 TAPRE JYSKE DRAGONER
DER PÅ DENNE KIRKEGÅRD I 1657
KÆMPEDE TIL SIDSTE MAND.
KONG FREDERIK VII PLANTEDE EGEN
OG REJSTE MINDESTENEN I 1837
DA HAN SOM PRINS OPHOLDT SIG
I FREDERICIA.
GAMMEL TEGNING AF GRAVEN


GRAVEN 1899


DRAGONGRAVEN


MINDESTEN FOR KONGEEGEN


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286