EKSERSERHUSET

hj. af Østervoldgade/Danmarksgade.
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Ekserserhuset ved Østervold opførtes 1863, da byens garnison stadig var privat indkvarteret i soldaterkamre bl.a. på byens avlsbrugergårde.
Pladsen syd for huset og ud mod stranden brugtes til eksersits. Nu fik man mulighed for at øve sig inden døre når vejret var dårligt.
I bygningen holdtes de første købestævner fra 1913-15 efter at man fra 1910 hvert år havde holdt en vandreudstilling på fregatten Jylland, der blev slæbt ind i Gl. Havn, da den ikke selv var i stand til at sejle på det tidspunkt.
Kommandantskabet udlejede ofte huset til civile formål som f.eks. rigsdagsvalg, teaterforestillinger, koncerter, sangerstævner, fester ved børnehjælpsdage, Håndværkerfester o.l.. Ved en stor kuncert kunne der komme 1.400 mennesker og høre et 30 mands harmoniorkester.
Fredericia salonskytteforening lejede også huset til skydninger om vinteren en dag i ugen når de ikke kunne benytte skydebanerne på fælleden. Ellers har huset fungeret som gymnastiksal, træning i bajonetfægtning o.l.
Efter at Bülovs kaserne blev nedlagt er kasernen og eksercerhuset overtaget af Fredericia Kommune.SIGTØVELSER PÅ PLADSEN FORAN EKSERCERHUSET 1904


EKSERCERHUSET I ØSTER VOLDGADE 1910


KØBESTÆVNE I EKSERCERHUSET 1913


EKSERCERHUSET I ØSTER VOLDGADE FØR ØSTERVOLDGADES KASERNE (BÜLOWS)


EKSERCERHUSET I ØSTER VOLDGADE


EKSERCERHUSET I ØSTER VOLDGADE 2015


EKSERCERHUSET I ØSTER VOLDGADE 2015


BYGNINGSDATELJE PÅ EKSERCERHUSET I ØSTER VOLDGADE 2005

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286