MINDESTEN OVER TYSKE FLYGTNINGE OG SOLDATER

begravet på Christianskirkens kirkegård.
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

I det ene hjørne af kirkegården findes et område, hvor flygtninge fra det område af Tyskland der besattes af russerne i slutningen af anden verdenskrig, og som kom til Danmark i store mængder ligger begravet sammen med tyske soldater.
Mange flygtningetog passerede Fredericia banegård, hvor de modtog nødhjælp fra røde kors samaritterne. De fleste sendtes til store lejre, som f.eks. Oksbøl og Karup, men mange døde under transporten.
De sidste flygtninge forlod først landet i 1949. Flygtningene var hovedsageligt kvinder, gamle mænd og børn. En liggende sten ved indgangen til gravpladsen har indskriften:

HER HVILER 235 TYSKE SOLDATER og 165 FLYGTNINGE
OFRE FOR ANDEN VERDENSKRIG

En anden sten bærer indskriften:

1940-1945
KRIG LAA OVER LANDE
HAABEFYLDT UNGDOM
VAABENFØRE MÆND BØRN
HJEMLØSE FLYGTNINGE
FIK HVILESTED HER
FJÆRNT FRA DERES
TYSKE FÆDRELAND
MAA BRODERSIND FOLKENES
UDSYN RANDE

Flygtningegrave
GRAVENE UNDER ANLÆG, I BAGGR. DET RØDE VANDTÅRN

Flygtningegrav mindesten
MINDESTENEN


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286