GARNISONSSYGEHUSET

Depotgården - Hjemmeværnsgårde
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Garnisonssygehuset Lollandsgade 2-4 er opført 1891. Grundstenen blev nedlagt 10. maj og byggeriet afleveret 4. august s.å..
Bygningen fungerede som sygehus til 1936, da der inrettedes infirmeri i den nyopførte 1. etape af Østervolds kaserne. Huset skiftede da navn til Depotgården, idet den herefter benyttedes til depot for militært udstyr, samtidig med at det husede en korporalskole.
Under besættelsen fungerede huset som tysk lazaret. Herefter har Hjemmeværnsdistrikt Fredericia haft hjemme i huset til det flyttede til Bülows kaserne.
Bygningen kaldtes da Hjemmeværnsgården eller Depotgården.
i 1983 havde kommunen planer om at leje sig ind i bygningen hvor der så skulle indrettes et visitationsplejehjem med 12-15 pladser til sengeliggende ældre der ellers ville tage plads op på sygehuset. Stedet skulle være en slags filial af plejehjemmet på Sct. Joseph.

I 1984 solgte militæret bygningen til kommunen for 287.000 kr. Det samme det kostede at opføre bygningen i 1891. Plejehjemsplanerne var droppet og huset blev i stedet indrettedes til et aktivitetshus for kommunens borgere med forskellige værksteder. cafe m.m. Huset kom til at sortere under kulturudvalget og skulle administreres af brugerne. Derefter fik huset status af selvejende institution.


GARNISONSSYGEHUSET


GARNISONSSYGEHUSET VAR TYSk LAZARET UNDER BESÆTTELSEN


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286