GJEDDESBORG/GEDDESBORG

Ejendom i Dalegade 61 opført af Vilhelm Gjedde Madsen.
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Restauratør og købmand Wilhelm Gjedde Madsen, der havde startet Variete og sommerrestaurant med udendørs servering (Nationals have), havde tjent så godt på sin virksomhed, at han i 1904-5 kunne lade de imponerende bygning Gjeddesborg opføre på det sydøstlige hjørne af Jyllandsgade og Dalegade.
Han blev født på Fredsted mark i Øster Starup sogn 13/3 1848 som søn af boelsmand Mads Wilhelmsen og hustru Christiane Jensdatter.
Han kom til Fredericia i 1876 og 20/4 1877 løste han kongebrev og giftede sig i Sct. Michaelis kirke med Fredericiapigen Anna Cathrine Hansen, født 30/7 1858 i Sct. Michaelis sogn som datter af arbejdsmand Just Hansen og Caroline Jørgensen. Faderen stammede fra Erritsø, moderen var født i Nr. Bramdrup. Hendes forældre blev skilt og moderen ernærede sig 1960 som hanskesyerske og boede i et baghus i Sundegade.
Han drev i starten en høkerforretning.
I begyndelsen af 1800 tallet var der opført et farveri og blegeri på den grund der lå på arealet mellem Dalegade, Jyllandsgades sydside og Bjergegade. Grunden ejedes at "Det Kongelige Dugmageri Factori, på Blågaards plads i København, og farveriets afgift benyttedes til vedligeholdelse af den reformerte kirke.

National bygges.
I 1827 ejedes farveriet af farver Hans Iwer Staal, som i 1851 aveterede det til leje, formentlig da hans blegemand Niels Friis var død samme år. En Filzinger etablerede 1858 et brændevinsbrænderi, der fortsattes under Cohen 1879-1886, hvor det overtages af bankdirektør A. C. Hansen & konsul M. Rasmussen, der omdanner det til sprit- og gærfabrik. 1891 købte William Gjedde Madsen fabriken og indretter "liden serveringslokaliteter, men driver fortsat fabrikken, indtil han i 1897 nedriver hele ejendommen og opfører National.
Det var en forretning der fra starten gik godt. Der var flotte restarurationslokaler med glaslofter, selskabs- og mødelokaler af forskellig størrelse og en stor sal med balkon og scene. Her holdtes sommerteater, revyer, variete, forevisning af levende billeder og meget andet, og i den store have ud mod Dalegade var der servering og koncerter, bl.a. med regimentsmusikken. 21/6 1909 fik han navnebevis på navnet Vilhelm Geddey,

Han opgav høkerforretningen og blev i stedet restauratør, og drev sin virksomhed frem til at blive landskendt.
I 1904-5, havde han tjent så meget at kan kunne opføre den, efter datidens målestok meget stor ejendom som han kaldte Gjeddesborg,
Ikke så længe efter afhændede han sine ejendomme i byen og flyttede til København,
Her døde han den 16. juli 1931, 83 år gammel.

22/4 1905
ANNONCE
I min store, ny hjørneejendom
"Gjeddesborg"
Beliggende ved Akseltorvet, bliver fra oktober flyttedag d.å. til leje:
1 stor hjørnebutik og 2 andre butikker.
alle 6 alen høje med store spejlglasruder, linitolgulve m.v. samt gode
udenomsbekvemmeligheder (part til gård og pakhus, om ønskes, kælder mm.)
Til butikkerne hører beboelseslejligheder med w.c.
Endvidere
Beboelseslejligheder med 4,5,6 eller 9 store værelser.
Lejlighederne have alle: Korridor, gæsteværelse, 1.kl. ovne, w.c. m.v.
Hovedopgangene er gasbelyste og alt er indrettet efter nutidens fordringer.
Moderate priser
Ærbødigst
W. Gjedde Madsen.
22/7 1931
Dødsfald
Partikulier Vilh. Geddey
Tidligere indehaver af etablisenentet National i Fredericia.
Partikulier Vilhelm Geddey er i en alder af ca. 80 år afgået ved døden i København, hvor han for en årrække tilbage tog bopæl, efter at have afstået sine ejendomme her i byen.
For nogle år siden fejrede han guldbryllup med sin hustru, der overlever ham.
Begravelsen har fundet sted.
Dette dødsfald vil vække erindringer hos de fleste ældre fredericianere. Geddey, der oprindelig hed Madsen, var nemlig den første der skabte forlystelse i stor stil i Fredericia.
Som ganske ungt menneske var Geddey bestemt til at gå handelsvejen, og drev i nogle år en høkerforretning, men da han ikke syntes at det førte til noget. Forholdene var jo små i 80'ernes Fredericia, gik han over i restaurationsfaget, til hvilket han hurtigt viste sig at have eminente evner. Hans første restauration lå i Jyllandsgade mellem Kongensstræde og Kongensgade.
I baghaven var der lune sommeraftener optræden af en eller anden komiker. Da det trak publikum, flyttede han over på den da ubebyggede grund ud mod det nuværende Akseltorv. Denne bydel var kun delvis bebygget. Uden for grunden banede ikke altid appetitlig vand sig vej ad en dyb grøft ("Rosenbækken"), men slige omstændigheder lagde man ikke så stærkt vægt på i disse tider.
Hvad Gjedde ville have, var et landligt sted, hvor han kunne drive restauration i forbindelse med optræden af sangerinder, komikere o.s.v., og det fandt han på denne plads, der regnes for byens centrum. Senere købte han ølbrygger Redekers ejendom udimod Bjergegade, og i årene efter skabte han National kareen med facade ud imod de tre gader: Bjergegade, Jyllandsgade og Dalegade.
Medens haven ud imod Dalegade som tidligere anvendtes i sommersæconen, samledes underholdningen sig i vintermånederne i salen og selskabslokalerne ud mod Bjergegade og Jyllandsgade. Der var ofte liv og glade dage. Priserne var jo små og dette i forbindelse med virkelig afvekslende varieteprogrammer og hans hustrus dygtighed i madlavningens kunst, skabte etablissementet ry over hele landet. Hans hovedkraft gennem en lang årrække var sangeren og komikeren Marinus Olsen (Salon-Humoristen Marinius Olsen).
En tid gjorde han forsøg på at hæve etablissementet op i et højrer plan bl.a. ved engagement af den da berømte skuespiller Carl Marx.
Geddey selv, betragtede forlystelseslivet som det formede sig i hans lokaler med et skeptisk smil.
I de sidste år Geddy opholdt sig i Fredericia lod han opføre Geddesborg på hjørnet af Jyllandsgade og Dalegade. Et, efter den tids forhold, stort byggeforetagende.
Efter at have afhændet alle sine ejendomme i byen, flyttede han til København. Sikkert som en særdeles velsitueret mand.

Bekendtgørelser
Min kære mand,
vor kære fader, svigerfader og bedstefader
Wilhelm Geddey
døde stille den 16. ds.
København den 21. juli 1931
Cathrine Geddey og børnene.
Begravelsen har fundet sted.

Wilhelm og Cathrine havde sønnerne Eiler Olaf, assistent, født i Fredericia 20/2 1878 gift med Juliane Charlotte, født i Fredericia 14/9 1878, og Ove Charles, assistent ved DSB, gift med ida Marie, født i Korsør 20/4 1883.

Bem: I folkemunde kaldtes Wilhelm Gjedde Madsen for "Nalenmadsen" og National gik populært under navnet "Nalen".

Gjeddesborg blev solgt til sagførerne Amtoft & Qvist i Faaborg, der i februar 1828 mageskiftede ejendommen med glarmester Carl Thorvald Robert Leonhardt. Som udbetaling indskød Leonhard ejendommen Landlyst i Erritsø for 25.000 kr. Gjeddesborg kostede ialt 145.000 kr.
Siden har ejendommen været i familien Leonhards eje da de beholdt den efter at glarmesterforretningen var flyttet til Erritsø.

Geddesborg
GEDDESBORG OPFØRES 1905-1906

Geddesborg
GEDDESBORG

Geddesborg
GEDDESBORG

Geddesborg
GEDDESBORG 2016

Geddesborg
HERKULESSER DER BÆRER HJØRNET AF TÅRNET


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286