FREDERICIABILLEDER
Genforeningsminde ved krigergraven fra 1864

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Genforeningsmindet
I forbindelse med gravhøjen for de faldne i krigen 1864 på Sct. Michaelis kirkegård, er opsat et minde om genforeningen 1920 bestående af 4 groft tilhugne stenpiller med stenkugler på toppen, indsat i gravens hjørner. På de forreste står indhugget 9 juli i den ene og 1920 i den anden. Pillerne er en gave fra gårdmand Anders Christensen, hvis gård lå på Teglværksvej og har tidligere stået på indkørselen til hans mark ved Vejlevej. ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286