DEN LILLE PAVILON I FUGLSANG SKOV

Senere kendt som keglebanehuset ved Fuglsanggaard
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Den 12-kantede pavillon, der ligger i Fuglsang skov lige ved Fuglsanggård, kaldes i dag officielt for Fr. VII's pavillon. Tidligere er den blevet kaldt keglebanehuset.
Bygningen er fredet med den begrundelse, at den skulle have været opført i 1830'erne medens prins Frederik den senere Fr. VII opholdt sig i Fredericia (1834-40).
Da det har været umuligt, at finde dokumentation der kan bekræfte den påstand, må den nok være en skrøne.
Der findes desuden beskrivelser om, at slesvig-holstenerne ødelagde alle bygninger i skoven medens de havde lejr der i 1849. Bl.a. den store skydepavillon i 6te julidalen nedenfor Fuglsanggaard, som prinsen benyttede under sit ophold som medlem af skydeselskabet.
Fredericia byråd havde i februar 1885 forslag fremme om at opføre en lille pavillon ved siden af Fuglsanggård med en lille have foran og ved siden.
I 1887 blev brugt 4.500 kr. på en pavillon ved Fuglsanggaard.
Der er også eksempler på at gæstgiveren har serveret i en overdækket veranda ved "Den lille pavillon".
Den store pavillon var skydeselskabets nede i 6te julidalen, som af formanden for selskabet, fotohandler Søren Pedersen, kaldtes Frederik VII's pavillon. Heri blev også holdt skovballer og andre fester, men den ejes af skydeselskabet og har ikke noget med Fuglsanggård at gøre. Fr. VII havde, efter sigende, givet et økonomisk tilskud til opførelsen, men da havde han forladt byen.
Fra 1942 til 1967 var der i den modsatte ende af indgangen tilbygget en træbygning med en dobbelt keglebane. Ved siden af pavillonen var bygget en åben veranda til udendørs servering.
Tidligere havde man haft en primitiv udendørs keglebane ude i skoven.

22/5 1942
Byens to skovrestauranter Hannerup og Fuglsang har i de senere år undergået betydelige forbedringer.
I fjor fik Hannerup den helt store udvidelse, og i år har Fuglsang fået sin keglebane og en stor terrasse til servering udenfor pavillonen.

Da restaurationen blev nedlagt, blev træbygningen fra 1942 fjernet og pavillonen brugt af gården til at opbevare redskaber og andet materiel i.
Den daværende historieintersserede skovfoged N. H. Jensen fik da frigivet midler til, at selve pavillonen blev gennemgående restaureret i 1967. Bygningen var allerede fredet i 1949. I dag ligger den hen uden at have nogen offentlig brugsfunktion og bruges formentlig som redskabsskur for skovens folk.


KEGLEBANE I FUGLSANG CA. 1915


DEN LILLE PAVILLON FRA 1887, MED KEGLEBANE 1948


DEN LILLE PAVILLON FRA 1887, MED KEGLEBANE 1948

KEGLEBANEN ER FJERNET OG PAVILLONEN, DER NU ER FREDET, RESTAURERES i 1967.


"DEN LILLE PAVILLON" VED FUGLSANGGÅRD


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286