KÆMPEGRAVEN (KRIGERGRAVEN)

i Kongensgade på Trinitatis kirkegård.
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Kaldtes tidligere, helt frem til 1960'erne Kæmpegraven men nu bruges næsten kun betegnelsen Krigergraven, selv om det ikke er et navn man ville have brugt tidligere.
Man betegnede ikke de danske landsoldater som Krigere, da den betegnelse mere dækkede over professionelle soldater.
Under besættelsen 1940-45 kaldte man også dem der deltog i frihedskampen for Frihedskæmpere.
Kæmpehøjen er betegnelsen for en gravhøj der ligger på Trinitatis kirkegård ud mod Kongensgade. Her begravedes 8. juli 372 faldne menige og 29 officerer fra Fredericiaslaget 6. juli 1849. Desuden ligger her 60 menige fra slaget ved Kolding, 26 faldne fra andre træfninger samt 7 faldne fra slaget ved Isted i 1850. I 1851 nedsattes en komite der skulle skaffe midler til gravens udsmykning. Arkitekt M. G. Bindesbølle blev sat til at lave et udkast til gravhøj og mindesten.
Gravhøjen er omgivet af en mur af granitkvadre hentet på Hjarnø, og i den øverste række er de faldnes navne, tilhørssted og hjemsted indhugget. Dette arbejde blev først færdig i 1857 og udførtes af sten- og billedhugger H. A. Kleving, som havde sin virksomhed i København.
Det store bronzerelief på graven, forestillende 2 soldater der bærer deres døde kammerat til graven er udført af billedhuggeren H. W. Bissen. Det blev afsløret på 4 årsdagen for udfaldet, den 6. juli 1853 under overværelse af bl.a. general Bülow.
Relieffet ankom til byen pr. skib 10. december 1852 og det 10 tons tunge monument blev derpå transporteret fra havnen til graven ad Gothersgade og Danmarksgade på rullestokke, da ingen vogne kunne bære det.
Relieffet hviler på en 1 ton tung granitblok med indskriptionen 6. juli 1849.
I forbindelse med 50 året for slaget blev gravhøjen restaureret.
I 1930 fældede man bøgetræerne på højen og plantede nye.
På krigergraven har man kgl. tilladelse til at flage med splitflag ved særlige lejligheder.


TRINITATIS KIRKEGÅRD 1849 - KORSENE TV. ER SOLDATERGRAVE - HER PLACEREDES MASSEGRAVEN


ØSTRIGERNE VED KRIGERGRAVEN 1864


KRIGERGRAVEN RESTAURERES EFTER SAMMENFALD 1899


KRIGERGRAVEN 1916


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286