KRUDTMAGASINET


© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

I 1808 opførtes et krudtmagasin i kastellet, hvor der også lå mange andre bygninger.
Magasinet sprængtes i luften af danske kanonbåde under bombardementet 8 maj 1848, hvor fæstningen var besat af Wrangels tropper.
I 1864 indrettedes der et krudtmagasin i kælderen til proviantgården der også blev skudt i brand og nedbrændte i 1848.
Den eneste nuværende bygning i kastellet er et krudtmagasin der blev opført 1857-1858, og må ikke forveksles med krudttårnet. Den afløste det gamle krudtmagasin, . Magasinet blev gennemgribene restaureret for 2.3 mio. 1997-98 med midler fra Mærsk Mc-Kinney Møller og hustrus fond. Genindviet 27. maj 1998.TEGNING AF KRUDTMAGHASINET OPFØRT 1808 I KASTELLET


KRUDTMAGHASINET OPFØRT 1808 I KASTELLET, SPRÆNGT AF DANSKERNE 1848


KRUDTMAGHASINET DER INDRETTEDES I DEN NEDBRÆNDTE PROVIANTGÅRDS KÆLDER 1864


KRUDTMAGHASINET DER OPFØRTES 1857-58 -OG ER DEN ENESTE BYGNING I KASTELLET I DAG


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286