LØVEKILDEN I HANNERUP SKOV

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Kilden med løvehovedet ligger ved de tidligere cykel- og gangstier, der førte fra den gamle strandvejsviadukt, der forbandt Strandvejen med Viaduktvej, før der kom bane til Lillebæltsbroen, og førte til Hannerup skov. Kildeanlægget er sandsynligvis opstået i forbindelse med anlægget af stierne. Det første løvehoved var af tin, og var skænket af Ernst Voss fabrik. I 1951 blev anlægget restaureret og et nyt løvehoved støbt i bronze og også skænket af Voss fabrik, og modelleret af den århusianske billedskærer og møbelsnedker Frode Albert Jensen, en bror til den daværende skovfoged Niels Harald Jensen, blev monteret. Det oprindelige tinhoved var forinden blevet ødelagt af hærværk. Det nye hoved var ikke identisk med det gamle, men noget mere fladt.
Kildens udspring lå dengang et stykke bag løvehovedet på bunden af en stensat brønd. Et rør førte fra brønden ud gennem løvens mund.
Det første bronzehoved blev også stjålet, og et andet ned noget fladere næse sat op i stedet. Samtidig blev anlægget bygget længere ind i bakken så kildens udspring er lige bag muren omkring et nedsat betonrør, hvorfra vandet ledes ud igennem løvens gab.
Brønden med kilden var i starten lukket med et simpelt trælåg. Der er ikke så meget vand i kilden som tidligere, så i tørre somre kan den tørre ud. Kilden udspringer på den bakke, på hvis top et slesvig-holstensk batteri var anbragt under Fredericias belejring 1849. En stele markerer stedet hvor batteriet lå. Mangen forbipasserende fredericianere, på cykel- eller spadseretur, har i tidens løb slukket tørsten i kildens kølige vand, taget sig et hvil i træernes skygge på bænkene ved kilden og lyttet til fuglesangen og kildens sagte plasken i basinet.
9. marts 2014 kunne det konstateres, at bronzehovedet for anden gang er blevet fjernet. Der vil formentlig blive støbt eller indkøbt et nyt , så kilden igen kan leve op til sit navn.
I februar 2015 havde man fået et nyt løvehoved støbt i den gamle form, men tilsyneladende ikke i bronze som det forsvundne. Samtidig med at det monteredes, blev det kobberrør der leder vandet fra en brønd der opsamller vand fra bakken bag hovedet, skiftet ud, men man har tilsyneladende glemt at sætte et filter for så der ikke kan komme urenheder som visne blade ind i røret. En uges tid efter var røret derfor tilstoppet.


KILDEN MED DET FØRSTE BRONZEHOVED OMKRING 1955


KILDEN MED DET ANDET BRONZEHOVED>


KILDEN VINTEREN 1975


DET FORSVUNDNELØVEHOVEDE MED DEN FLADTRYKTE SNUDE


DE SØRGELIGE RESTER


DET FJERDE HOVED


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286