OBERST LUNDINGS MONUMENT

på Danmarks bastion

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Monumentet er en 7,5 m høj obelisk udført af Andreas Paulsen og bekostet af frivillige bidrag tilvejebragt ved indsamling i hele landet. Monumentet blev indviet 6. juli 1899.

Inskriptionerne er følgende:
Fredericias kommandant Oberst Niels Christian Lunding
Rejst til minde om Fredericias heltemodige forsvar 1849
For Danmarks gode ret de tappert stred
Stordåd er historiens ejeMONUMENTET AFSLØRES 1899


MONUMENTET AFSLØRES 1899


MONUMENTET AFSLØRES 1899


MONUMENTETVINTEREN 2005


MONUMENTET NYRENOVERET 9/11 2005


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286