ØSTERHUS

Prinsensgade 62, matr. 506C
© Erik F. Rønnebech 2015

Herskabsvilla på hj.a. Prinsensgade og Østervoldgade opført 1905 af klædefabrikant Jens Gert Bolwig Seidelin. Villaen er tegnet af arkitekt J. Jespersen.
J. C. B. Seidelin blev født i Fredericia 21/8 1866 som søn af klædefabrikant, cand. polyt. Jens Christian Seidelin og hustru Augusta Henriette Bolvig, og døde 12/2 1944 sst. Han blev gift 27/5 1893 i St. Matthæus kirke i Kbh. med Ida Theodora Nissen, født 11/8 1865 i Fredericia. Til hans tre dødtres heste (Ellen, f. 7/6 1894, Ruth, f. 2/1 1896 og Lizzie f. 2/6 1896) opførtes i 1910 en hestestald ved siden af ejendommen.
I 1921 overtog Harald Lützen, direktør for Cohrs Sølvindustri, ejendommen, og boede her, til tyskerne okkuperede den under besættelsen.
Herefter var ejendommen i mange år ejet af Peter Adolf Jørgensen.
Han var født i Vejstrup 29/5 1876 som søn af en murer. Han blev udlært som snedker og startede egen snedkerforretning i Sjølund. Han fandt sin kone Kirstine Møller i Herslev. Hun blev født 5/9 1878 og var datter af smed Conrad Peder Møller og hustru Camilla Nielsen. De blev gift 10/12 1898.
I 1912 flyttede de til Fredericia hvor han skiftede over i forsikringsbranchen. Den 28/10 1922 startede han det gensidige sygeforsikringsselskab Trio, som han selv var direktør for og senere selskabet Banta med hovedsæde i Odense, også med ham som direktør.
Ægteparret Jørgensen kunne 10/12 1968 fejre Jernbryllup. Han var da 92 år og hans kone 90. Han døde i Østerhus 95 år gammel 26/9 1971. Hans kone Kirstine døde 12/12 1975, 97 år gammel.
Svigersønnen Martin Jepsen Norge, gift med datteren Maria, var blevet direktør i 1947 og overtog sygeforsikringsselskabet fra svigerfaderen i marts 1965.
Martin J. Norge var født i Lejrskov 22/4 1898. Han blev trafikelev ved DSB i 1916, kom til Fredericia og avancerede til overassistent, da han søgte sin afsked for at træde ind i svigerfaderens sygeforsikringsselskab. Forinden havde han dog ydet svigerfaderen hjælp med bogholderiet. Samtidig blev sønnen, prokurist Erik Norge, medlem af direktionen. I 1949 opettede Martin Norge sit eget forsikringsselskab Cimbria, der senere fusioneredes med Trio.
Martin J. Norge afløstes som leder af selskaberne af sønnen Erik Norge.

Fra 1947 ejedes ejendommen bl.a. af Trekroner forsikring, der 1/1 1912 fusionerede med Codan.


JERNBRUDEPARRET PETER ADOLF OG KIRSTINE 1968

I 1991 overtog "Jean Brahe Ejendomme" v. arkitekt Jean Brahe huset, som nu 2016 ejes af reklamebureauet Pind-Promotor og Promotor Holding.
Desuden bor, JKS - Østerhus ApS, ved Jens Kurt Sørensen, der udlejer erhvervsejendomme, i huset.
Huset er tegnet af arkitekt Bodulf Pedersen Billund (1885-1964).

KLIK PÅ IKON FOR AT SE POS. PÅ KORT
pos: 55.568452° N 9.767543° EØSTERHUS


ØSTERHUS 1907


ØSTERHUS 5. JULI 1960 - KRANSEBINDING - P. A. JØRGENSEN MED FAM.


ØSTERHUS 5. JULI 1960 - FAMILIEN KLAR TIL TUREN FORBI MINDESMÆRKERNESOLUR PÅ ØSTERHUS 2008


ØSTERHUS 2015


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286