INSURGENTGRAVEN I FUGLSANG SKOV

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

I skoven ikke langt fra Fuglsanggaard står et jernkors på en falden slesvig-holstensk soldats grav.
Korsets indskrift lyder: Hier ruhet Gemeiner W. Krüger, No. 64 G.D. 4de S.H.I.B. Gefallen d. 22. mai 1849.
Teksten lyder i oversættelse : "HER HVILER MENIG W. KRÖGER NR. 64. GEFREITER DES 4. SLESVIG-HOLSTENSKE INFANTERI BATALJON, FALDET D. 22. MAJ 1849." (Bataljonen havde hjemme i Pinneberg ved Hamborg.
Hvornår korset er opstillet eller hvem der står bag er lidt af en gåde, men da teksten er på tysk må man formode det er på tysk foranledning og lang tid efter at han er faldet.
Korset er formentlig anbragt på stedet længe efter at soldaten er begravet, og ingen ved om der eksisterer en grav under det eller det står et tilfældigt sted. Insurgenterne var hadede i den danske befolkning og det er muligvis årsagen til, at korset har været udsat for hærværk og er blevet knækket adskillige gange i tidens løb. Stedet og korset vedligeholdes af kommunen.
En insurgent er betegnelsen på en oprører, der har brudt den troskabsed (faneed), han har svoret til den danske konge og har vendt sig mod ham og kan derfor betragtes som en slags landsforrædder.Jernkorset på graven i Fuglsang skov


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286