FREDERICIAS HISTORIE

Artikler om begivenheder der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech

VOLDENES KONSTRUKTION
og
KANONERNE PÅ PRINSESSENS BASTION

Prinsessens bastion
Bastionen som den var bestykket under belejringen i 1849.


Ordforklaringer til voldsystemet:
Numrene refererer til billedet ovenover.
 1. Fæstningsgrav: (Voldgrav) evt. med Cunetter [Kynétter] - en 3,5-4,5m. bred grøft i midten og på langs ad vandgraven, så vanddybden her kom op på omkr. 2m. *).
 2. Fausse Braie: Forvold ved foden af hovedvolden mod voldgraven.
 3. Escarpe: Hovedvoldens yderside, evt. forsynet med skråt indgravede pallisadepæle på udsatte steder.
 4. Brystværn: Lav vold foran kanonstillingerne, til beskyttelse af kanonbesætningen.
 5. Travers: Kort tværvold til opfangning af sprængstykker, der adskiller kanonstillingerne.
 6. Banketter: De forhøjninger kanonerne er anbragt på bag brystværnet.
 7. Kat eller kavaler: "Overetage" på bastion med svært artilleri. Ikke alle bastioner har "katte".
 8. Flanke: Bastionens forbindelse til kurtinerne hvor fra man kunne bestryge kurtinen.
 9. Kurtine: Det lige voldstykke der forbinder to bastioner.
 10. Voldskråningen ind mod fæstningen/byen.
*)Bem: Cunetter brugtes i grave med lav vanddybde, men også i tørre fæstningsgrave, som en ekstra forhindring og til bortledning af overfladevand.

VOLDPROFILER
Voldprofiler

 • A: Glacis[Glasi] Svagt skrånende vold langs fæstningens forterræn.
 • B: Den dækkede vej: Vej, dækket af glaciet langs hele fæstningsgravens yderside, hvor man kunne bevæge sig uden at blive set af fjenden.
 • C: Kontraescarpe Fæstningsgravens yderskråning
 • D: Fæstningsgrav Vandfyldt grav evt. forsynet med en cunette (dyb grøft midt i graven).
 • E: Fauce Brais: Lav forvold foran hovedvolden. Tidligere var der forvolde foran Dronningens, Prins Christians, og Prins Georgs bastioner, samt foran de mellemliggende kurtiner, men de blev bortgravet og jorden brugt til at forhøje hovedvolden. Samtidig blev voldgravene gjort bredere, dog ike i fuld vanddybe. I 1861 forsvandt Fauce Brais'erne foran prinsebastioner og kurtiner og i 1863 foran Dronningens. På det tidspunkt benyttedes et lokomobil til at trække jorden op på volden i store spande.
 • F: Escarpe: Hovedvoldens yderside, afsluttes med et brystværn. Escarpe kan oversættes med stejl.
 • G: Kat/Kavaler: Ekstra forhøjning på en jordfyldt bastion til anbringelse af svært artilleri, skytset er anbragt bag et brystværn.
 • H: Voldgade:
 • I: Cunette: Dyb grøft midt i lave vandfyldte grave eller som ekstra forhindring i tørre fæstningsgrave. Kan oversættes med rendesten eller grøft. Da fæstningen erobredes af svenskerne i 1957 var gravene tørre og havde formentlig cunetter. De er sandsynligvis sløjfede da der kom vand i gravene.

 • Bastioner og Kurtiner


  Flere fæstningsudtryk:
  • Flanker: Bastionens sider, der først var vinkelrette på kurtinerne, men som fra bastionerne Oldenborgs, som nu er fjernet, til Prins Georgs, blev gjort skrå udad omkring 1740. De øvrige bastioners flanker blev ikke ændret.
  • Facer: De to lange skrå sider på bastionens spids.
  • Saillanter: Selve spidsen på bastionerne.
  • Bastion: Fremspring på fæstningsvold (kurtine) der bevirkede, at man fra 2 bastioners flanker kunne bestyge voldstykket mellem bastionerne. En bastion kan være "hul" eller fyldt op med jord. Slesvigs- og Dronningens bastion er hule.
  • Kurtine: Det lige voldstykke der forbinder to bastioner.
  • Poterne: Lav udfaldsport gravet gennem hovedvolden ud til en dæmning over fæstningsgraven. Kunne være forsynet med et knæk, så der ikke kunne skydes gennem den.
  • Ravelin: Skanselignende forværk med volde og grave anbragt for at beskytte udsatte steder i fæstningsvolden. F.eks. porte. Bag ravelinen kunne man også samle styrker under forberedelse af et udfald.
  • Skansekurve: Kurve man kunne fylde med jord og stable, så der hurtigt kunne etableres en beskyttelsesvold. I dag bruger man sandsække.
  • Pallisader: Tilspidsede pæle der gravedes ned i jorden for at danne værn mod stormløb. På voldskråninger gravedes de ind i volden så spidserne på pælene pegede skråt nedad. For at komme forbi skulle pælene enten hugges eller sprænges bort.

  Voldprofilens bredde ca. 150m. (Mellem kongens og Dronningens bastioner)
  Voldens højde over voldgaden (excl. kat) ca. 9m.
  Voldens højde over voldgravens vandspejl (excl. kat) ca. 15m.

  Voldens konstruktion

  Tilbage Forsiden

   ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286