FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech


Hans Christoph Georg Frederik Hedemann

(1792-1859)
Krigsminister Tscherning udnævnte i marts 1848 Hans Hedemann til chef for overkommandoen og han sprang dermed over samtlige generaler og oberster i hæren. Han udbad sig betænkningstid mht. udnævnelsen, men tog imod den. Han gjorde sit arbejde godt, men blev offer for et spil om kommandoforholdene mellem krigsministeriet og overkommandoen og blev allerede udskiftet i juli 1848 med Krogh.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286