FREDERICIAS HISTORIE

Personnavne der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech


ORLA LEHMANN
(1810-70)

Dansk politiker og jurist. I 1846 var han medstifter af Bondevennernes Selskab, der arbejdede for at forbedre bøndernes kår i forholdet til godsejere og embedsmænd. Amtmand i Vejle 1848-61, samt medlem af Folketinget 1851-53, derpå i Landstinget til sin død. Forkæmper for skandinavismen. Han var en blændende taler og ledende i den liberale opposition for afskaffelse af enevælden. I 1841 måtte han 3 måneder i fængsel som følge af en tale han holdt på Falster mod enevælde og dens indflydelse på bøndernes kår. Medstifter af dagbladet Fædrelandet i 1839. Han optog danskhedens sag i Sønderjylland 1842 og skabte herved Ejder-programmet med slagordet "Danmark til Ejderen" og en nationalliberal bevægelse, der afholdt møde på Skamlingsbanken. Bevægelsens mål var således, at man skulle opgive tanken om en helstat omfattende kongeriget og hertugdømmerne og i stedet knytte Slesvig sammen med kongeriget, hvis sydgrænse da gik ved Kolding Å og Kongeåen. De skulle have fælles forfatning, og sydgrænsen skulle være Ejderen. Holsten og Lauenburg kunne så tilknytte sig det tyske forbund.
Han formulerede Københavns borgerrepræsentations henvendelse til kongen den 21. marts 1848 og var dagen før, hovedtaler ved det store møde i Casinom&oteateret nye bygning, hvor henvendelsen var blevet vedtaget.
Henvendelsen startede med opfordring til, at kongen skulle afskedige det gamle ministerium, som han havde overtaget efter sin forgænger og som havde mistet folkets tillid, og indsætte en ny handlekraftig regering der kunne frelse landet og fortsatte: " Afgørelsens time nærmer sig med kæmpeskridt. Staten vil opløses, dersom Deres Majestæt ikke uopholdeligt omgiver Deres trone med mænd, som er opgavens storhed voksne og kan tilføre regeringen en energisk vilje og nationens bistand - mænd, som kan redde Danmarks ære og grundlægge landets frihed:"
Henvendelsen resulterede i at Frederik VII den 21. marts kl. 1100 holdt statsråd med de gamle ministre, der blev afløst af det såkaldte martsministerium, hvori Lehmann blev minister uden portefølje. Han var medforfatter til D. G. Monrads grundlovsudkast. Han fik 1861-63 C. C. Hall til at gennemføre Ejder-programmet ved November-forfatningen af 1863, der førte til krigen i 1864 der betød tabet af hele Sønderjylland.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286