SARØES BADEKAR

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech


Lektor Lars Peter Kristian Sarøe (1867-1942) kaldet "Røde Søren", var først adjunkt, senere lektor ved latinskolen (Fredericia Højere Almenskole). Han valgtes ind i byrådet 1917 for det unge socialdemokrati, der da fik 7 mand valgt. Han sad i byrådet til 1937 og her blev han især kendt, fordi det lykkedes ham at få bevaret det lille vandhul mellem vejdæmningerne til Prinsens- og Danmarksport man ellers ville have fyldt op med jord. Vandhullet/voldgrvsresten blev derefter i folkemunde døbt "Sarøes Badekar".


SARØES BADEKAR


SARØES BADEKAR 2005


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286