DANSKE MONARKER

Christian VII

(1749-1808)

Enevældig konge 1766 - 1808.
Valgsprog: Fædrelandets kærlighed, min berømmelse. (Gloria ex Amore Patriæ)

Søn af kong Frederik V og dronning Louise af England.

Caroline Mathilde
Caroline Mathilde
(1751-1775)

Blev gift samme år han blev konge. Brylluppet med Charoline Mathilde af England, datter af Frederik Ludvig af Wales og Augusta af Sachsen-Gotha, fandt sted i London, hvor Hertugen af York var stedfortræder for kongen, og blev gentaget den 8. nov 1766 i Christiansborg Slotskirke, hvor Kongen selv var brudgom. Kongeparret så først hinanden da Droningen gik i land i Helsingør.
Kongen var ikke i stand til at opfylde sine ægteskabelige forpligtelser og skaffe landet en tronfølger. I stedet blev kongens livlæge og geheimekabinetsminister Johann Friedrich Struensee i 1770 hendes elsker. I 1771 lod dronningen indrette et nyt sovegemak på Christiansborg, hvor Struensee boede i mezzaninen lige nedenunder. Forholdet ophørte, da Struensee i 1772 blev arresteret og dømt til døden. Han havde måttet indrømme "at hans utilladelige omgang og samqvem med hende er gået saa vidt, som det nogensinde kan gåe imellem personer af diverse kiøn". Ægteskabet med kongen opløstes samme år og dronningen sendtes i landflygtighed i Celle i Tyskland, hvor hun døde i 1775.

Kongen led af ungdomssløvsind, en sindsygdom der gradvis forværres. Han vekslede mellem sløvhed og voldsom (voldelig) aktivitet og i sidstnævnte perioder gjorde han byen usikker sammen med Støvlet Kathrine og andre af samme skuffe Statsrådet måtte til sidst gribe ind og Katrine deporteredes til Holsten. I 1770 fik hun tildelt en livsvarig pension på 500 rigsdaler
Han måtte næsten "tvinges" til at opfylde sine ægteskabelige forpligtelser for at få en tronarving (1768). Lægen Struensee fik meget stor indflydelse på kongen og overtog nærmest styret i landet og blev adles som greve. Struensee gennemførte adskillige, i øvrigt fornuftige, reformer, men gik for hurtigt frem. Overtog, som omtalt, kongens ægteskabelige forpligtelser over for dronningen og blev af samtiden uofficielt udlagt som fader til Louise Augusta f. 1771 (gift med Hertugen af Augustenborg). Struensee blev væltet, anklaget, dømt og henrettet. Enkedronningen (kongens stedmoder), hans halvbroder Arveprins Frederik og Ove Høegh-Guldberg overtog derpå den reelle magt, indtil Kronprinsen ved et "kup" i 1784 overtog magten. Ved et Statsrådsmøde forelagde han sin far et dokument til underskrift. Kongen skrev som sædvanlig blot under, uden at se på, hvad det indeholdt. Kronprinsen skyndte sig ud med det, for at komme i sikkerhed. Kongen skrev under på, at fremover er intet dokument gyldigt med mindre både kongens og kronprinsens underskrifter er med. Kronprins Frederik styrede nu landet som Kronprinsregent til Kongen døde i 1808 i Rendsborg, som følge af det chock han fik ved de spanske hjælpetroppers indmarch.

Frederik VI efterfølger ham på tronen.


Begivenheder i hans regeringstid:
 • 1766 Aalborg Stifttidende udkommer.
 • 1769 Første danske folketælling, der er ca 800.000 indbyggere i landet.
 • 1779 Danmark tjener godt på handel med de krigsførende parter i den Nordamerikanske Frihedskrig. (1775 - 83).
 • 1780 Premiere på Ewalds "Fiskerne" med kongesangen "Kong Christian stod---"
 • 1784 Kronprinsens "kup".
 • 1786 De første dødsannoncer i aviserne.
 • 1788 Stavnsbåndet ophæves. Selvejerbonden begynder at afløse fæstebonden. Man må ikke længere tømme latrinspande i rendestenen i København.
 • 1790 Danmarks første dampmaskine i Holmens Ankersmedie.
 • 1792 Handel med negerslaver i de danske kolonier forbydes, dog først med virkning fra 1802. Der indføres arveafgift.
 • 1794 Kongefamilien flytter ind på Amalienborg efter Christiansborgs brand. 2.000 tømrersvende strejker, formentlig Danmarks første strejke.
 • 1795 Storbrand i København 941 gårde og huse brænder.
 • 1800 Der er ca 315 brændevinsbrænderier i København.
 • 1801 København har ca 101.000 indbyggere. Slaget på Rheden.
 • 1803 Forbudet mod handel med negerslaver i de danske kolonier overtrædes groft.
 • 1805 H C Andersen fødes i Odense.
 • 1807 Englænderne bombarderer København og tager den danske flåde.


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286,