DANSKE MONARKER

fr08

Frederik VIII

(1843-1912)

Konge 1906 - 1912.
Valgsprog: Herren er min hjælper.

Blev konge efter sin far Christian IX.

Som kronprins under krigen 1864 var han tilknyttet generalløjtnant Cai Ditlev Hegermann-Lindenkrones stab, og fulgte med staben op gennem Jylland efter rømningen af Dannevirke. Han regnede krigen for tabt da Als blev besat. Han var på en stor udenlandsrejse og traf kejser Napoleon III i Paris. Han studerede statsvidenskab i Oxford, derefter en militæruddannelse. I 1867 udnævnes han, 23 år gammel, til general. Han besøgte desuden Athen, Konstatinopel, England, Færøerne, Island og Østrig under verdensudstillingen i Wien 1873, hvor han var projektor. Gennem søstrene Dagmar og Alexandra blev han tæt knyttet til det Russiske og Engelske hof. Han rejste tit incognito som greve af Rosenborg eller greve af Kronborg. Han sværmede lidt for prins Edwards søster Helene, men det forhold satte dronning Victoria en stopper for.
Han nåede at være kronprins i 43 år inden han blev konge.

Lovisa Josephina
Louise
(1851-1926)

Gift 28. jul. 1869 med prinsesse af Sverige og Norge, Louise Josephine Eugenie, født 31. okt. 1851. Det var et umage par, men Louise var enebarn og universalarving efter sin mor til en meget stor formue, og det nød han godt af. De havde Charlottenlund slot som sommerbolig og boede i Fr. VIII's palæ på Amalienborg.
Han arbejdede for en styrkelse af forsvaret og blev derfor meget skuffet over forsvarsforliget fra 1909 og var, i modsætning til faderen, helhjertet tilhænger af parlamentarisme. Med Louise fik han han børnene:

 1. Christian X
 2. Christian Frederik Carl Georg Valdemar Aksel, født 3. aug. 1872, senere konge i Norge under navnet Haakon VII, gift med Maud Charlotte Marie Victoria, datter af Edward VII af England, født 26. nov. 1869, død 20. nov. 1938.
 3. Louise, født 17. feb. 1875, gift 5. maj 1896 med Friedrich, prins af Shaumburg Lippe. Død 4. apr. 1906 i Bøhmen.
 4. Harald Christian Frederik, født 8. okt. 1876, gift 1909 med Helena Adelheid Viktoria Marie, prinsesse af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Lyksborg, født 1. jun. 1888.
 5. Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise, født 2. aug. 1878, gift 1897 med den svenske prins og hertug af Vestergötland, Oscar Carl Vilhelm.
 6. Thyra Louise Caroline Amalie Augusta Elisabeth født 14. mar. 1880.
 7. Christian Frederik Vilhelm Valdemar Gustav, født 4. mar. 1887.
 8. Dagmar Louise Elisabeth, født 23. maj 1890, gift 1922 med hofjægermester Jørgen Carl Gustav Castenskiold, født 30. nov. 1893

  


Christian X efterfølger ham på tronen.


Begivenheder i hans regeringstid:
 • 1906 Første bananvogne i København, Nordisk Film grundlægges (filmer Chr IX's begravelse). De offentlige bordeller lukkes. Ellehammer flyver.
 • 1907 Metersystemet vedtages (i kraft fra 1912). Arbejdsløshedskasser oprettes.
 • 1908 Justitsminister Alberti melder sig som storsvindler (15 mill kr).
 • 1909 For første gang går en regering af efter at være kommet i mindretal i folketinget.
 • 1910 Rigshospitalet indvies.
 • 1911 Københavns Hovedbanegård tages i brug. København har nu 585.000 indbyggere.
 • 1912 Metersystemet træder i kraft i Danmark. Kongen dør under et ophold i Hamborg. Man er først ikke klar over hvem han var, så der går nogle timer inden underretningen når frem til København.


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286,