DANSKE MONARKER

Christian X

(1870-1947)

Konge af Danmark 1912-47.
Konge af Island 1918-44.
(Island var koloni indtil 1918, derefter i personalunion med Danmark)
Valgsprog: Min Gud, mit land, min ære.
Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg og Oldenburg.

Blev konge efter sin far Frederik VIII. 14. maj 1912
Han blev student i 1889, som den første danske konge. Herefter kom han i livgarden hvor han fik en officerrsuddannelse. Da han var færdig med den militære uddannelse i 1891, gjorde han tjeneste ved forskellige regimenter. Han sluttede med rang som generalmajor i 1908. Han blev kronprins i 1906, da hans far, Frederik VIII blev konge.

Alexandrine
Alexandrine
(1879-1972)

Giftede sig 26. april 1898 i Cannes med Alexandrine Auguste, hertuginde af Mecklenburg-Schwerin, født 24. dec. 1879, død 28 dec. 1952, og fik med hende de to sønner:

  1. Frederik IX
  2. Knud Christian Frederik Michael født 27. jul. 1900, død 14 jun. 1976, gift 8. sept. 1933 med prinsesse Caroline-Mathilde Louise Dagmar Christiand Maud Augusta Ingeborg Thyra Adelheid, født 27. apr. 1912, død 12. dec 1995.

Han blandede sig meget i politik og gik 1914 ind for minespærring af danske farvande. I 1915 stadfæstede han den nye grundlov, der bl.a. gav kvinder og tyende stemmeret. I 1920 afskedigede han ministeriet Zahle, der nægtede støtte til Flensborg-bevægelsen. Da Socialdemokratiet proklamerede generalstrejke og luftede tanken om republik, afskedigede kongen efter 4 dages forløb sit forretningsministerium (Liebe) og udnævnte med alle partiers støtte et nyt forretningsministerium (Friis). Disse handlinger gjorde ikke kongen populær i befolkningen. Under besættelsen blev han en slags national samlingspunkt, og han tiljubledes når han red gennem Københavns gader på sine daglige rideture. Ved Genforeningen blev Christian X midtpunktet, da han 10. juli 1920 red over grænsen ved Taps på en hvid hest og derefter mødte sønderjyderne på Dybbøl og sydslesvigerne ved Kruså. Under besættelsen forlangte Christian X Scavenius som udenrigsminister i stedet for Munch og afviste Højgaard-kredsens opfordringer til en ikke-parlamentarisk regeringsdannelse. Christian X's korte takketelegram til Hitler 1942 udløste en krise, der endte med, at Scavenius blev statsminister. Fra 29. august 1943 til krigens slutning var kongen sammen med regering og Rigsdag ude af funktion efter et definitivt brud med den tyske besættelsesmagt. I 1945 åbnede han den nye rigsdag.
I Sønderjylland var han kendt under navnet "Kedde Kryds", hvor Kedde er kælenavn for Christian og "Kryds" hentyder til romertal 10.

Sønnen Frederik IX efterfølger ham på tronen.


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286,