FREDERICIAS HISTORIE

Artikler om begivenheder der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech ©

FREDERICIA 1650

Fredericias grundlæggelsesår
Ingeniør Jørgen Hofmann beordredes til at tegne et kort over fæstningen.


15. december 1650 regnes for Fredericias fødselsdag, idet kongen den dag gav følgende privilegier til den planlagte by:


  • Købstadsrettigheder.
  • 50 års frihed for ordinære og ekstraordinære pålæg og skatter, Ægter, Accise, Told og en hver byrde af hvad navn nævnes kunne.
  • Alle "døde" varer som ind og udskibedes slap for told de næste 50 år, og varer som byen selv kunne fremstille, måtte kun importeres med byens tilladelse.

Disse rettigheder gjaldt alle som bosatte sig inden for byens volde.
Marsk Anders Bille til Damsbo fik overopsynet med byen. Alle nyankomne skulle først melde sig til ham for at få en gratis byggeplads tildelt med det klausul, at den skulle bebygges inden for et bestemt åremål.

Hele Jyllands adel ydede bidrag til den nye fæstningsbys opførelse, der antog stadig større og mere imponerende dimmensioner. Alle jyske lensmænd og kapitler skulle sende penge og arbejdskraft, så en mængde bønder helt fra de fjerneste afkroge af jylland måtte trælle med det tunge arbejde.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286