FREDERICIAS HISTORIE

Artikler om begivenheder der knytter sig til byens historie.

Samlet af Erik F. Rønnebech ©

KAMPENE VED GUDSØ

3. og 7. maj 1849

Efter at danskerne tabte slaget om Kolding den 23. april 1849, havde general Bülow trukket sine brigader ind i Fredericia og general Rye lå med sine styrker på Vejlekanten omkring Lilballe.
Da fjenden tilsyneladende holdt sig i ro, besluttede Bülow 3. maj at indtage en stilling vest for Elbodalen og kom i kamp med fremsendte fjendtlige styrker ved "Det skarpe hjørne" hvor Fredericia-Kolding og Snoghøj-Koldinglandevejene mødes. Fjenden blev kastet tilbage gennem gudsøpasset, som blev besat, og der etableredes en forpostlinie fra Gudsøvig over Eltang til Lilballe, hvor der var forbindelse til Ryes korps. General Prittwitz forberedte nu et angreb på begge de danske afdelinger, der skulle ske den 7. maj om morgenen. General Bonin og hans tre brigader sendtes mod Gudsø. Her stod major N.G. la Cour for at forsvare den danske stilling, med 3 bataljoner og 4 kanoner. Det blev en hidsig og hård kamp. Da la Cour så at vore tropper nord for ham blev trængt tilbage over Elbodalen, måtte han også trække sig tilbage, idet han dog efterlod 9. bataljon og dele af 8. bataljon samt de 4 kanoner ved gudsøpasset. Da de danske forposterne ved Gudsø blev angrebet, gjorde løjtnant Faber et forvovent modangreb mod deres kæde og blev selv herunder såret og taget til fange og døde 28. maj i Kolding af sine sår. Danskerne måtte derpå, på grund af den overlegne modstand, trække sig tilbage til fæstningen.

3 af de faldne fra 7. maj ligger begravet på Scr. Vilstrup kirkegård, hvor et mindesmærke er opsat.

Et andet mindesmærke over to der faldt samme dag, står på bakken ved Gudsø.


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286