FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©


OTTO VON BISMARCK
(1815-1898)

Greve og tysk statsmand, der samlede Tyskland og gjorde det til en stormagt. Tilhørte en brandenburgsk adelsslægt, var jurist og en dygtig godsejer på Kniephof og Schönhausen. I 1847 blev han medlem af den preussiske landdag, hvor han forsvarede ultrakonservative interesser. I 1851 udsendtes han som preussisk gesandt til forbundsdagen i Frankfurt og kom senere også til Skt. Petersborg og Paris. Hjemkaldtes 1862 og blev af kong Wilhelm I udnævnt til preussisk ministerpræcident og skulle gennemføre øgede militærudgifter, hvilket han gjorde ved at regere uden om landdagen. Forfulgte derefter konsekvent sine mål der var, at give Preussen den absolutte magtstilling i det tyske forbund. Da man i Danmark vedtog novemberforfatningen, der gav Slesvig samme forfatning som kongeriget, og dermed brød aftalen om at bevare hertugdømmerne udelte, så han muligheden for at få Slesvig, Holsten og Lauenburg trukket fra Danmark, og dermed blev angrebet mod Danmark i 1864 en slags generalprøve på hans stormagtsplaner, da han sammen med Østrig i 1864 tvang Danmark til at afstå Slesvig, Holsten og Lauenburg. To år senere, i 1866, tvang han Østrig ud af Det tyske Forbund og dannede Det nordtyske Forbund under preussisk ledelse. I 1870 tirrede han Frankrig til krigserklæring og sammensvejsede det tyske rige til modstand. Efter sejren proklameredes det nye tyske rige i Versailles 1871 med Preussens konge som tysk kejser og Bismarck som rigskansler. Søgte til 1878 at få magt over det katolske Centrumparti, siden at ramme Socialdemokratiet ved undtagelseslove og ved sociallovgivningen, der skulle vinde arbejderne, begge dele uden held. Berlinkongressen 1878 skabte et køligt forhold til Rusland. I 1881 indgik han en alliance med Østrig og Italien. Han endte med at falde i unåde hos den nye kejser Wilhelm 2. og måtte tage sin afsked i 1890. Hans Gedanken und Erinnerungen i 4 bind udkom 1898-1901.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286