FREDERICIAS HISTORIE
Personnavne der knytter sig til byens historie.
Samlet og redigeret af Erik F. Rønnebech ©

Bissen
HERMAN WILHELM BISSEN
(1798-1868)

Dansk billedhugger.
Han er født i byen Slesvig den 13. oktober 1798. Faderen var Holstener og tysktalende, moderen talte dansk. Hans eget sprog var i starten tysk. Hjemmet var ikke velstående. Som ung kom han i snedkerlære, men velgørere havde da fået øje på hans store kunstneriske talent, som han ikke selv var særlig bevidst om, og støttede ham økonomisk så han kunne komme på kunstakademiet. Den kunstinteresserede kronprins Christian (Chr. VIII) fik også øje på ham hjalp ham økonomisk. På kunstakademiet i København blev han uddannet maler og billedhugger. Han deltog 1819 i akademiets malerkonkurrence og vandt den store sølvmedaille. I 1821, da han igen ville stille op for at konkurrere om guldmedaillen, men var i tvivl, om det skulle være i maleri og billedhuggeri, afgjorde en knækket malerspatel, at han valgte at deltage som billedhugger, og han vandt da den lille guldmedaille samt et rejselegat, hvilket var medvirkende til, at han i 1824, sammen med et par kunstnerkammerater, vandrer ned gennem Europa med kurs mod Venezia og Rom. Fodrejsen gik via Berlin og Nürenberg.
I Rom var den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen det store navn. Det lykkedes Bissen at komme ind hos Thorvaldsen og det blev til et samarbejde der varede 10 år, hvor Bissen lærte af mesteren og fik lov at udførte store arbejder, som dog fik mesterens signatur.
Han vendte tilbage til København i 1834 og gifter sig med Emilie Hedvig Møller, og i 1836 fik de sønnen Vilhelm, der også skulle blive en stor billedhugger og faderens arvtager.
I 1840 blev han professor ved kunstakademiet og ved Bertel Thorvaldsens død, var han landets førende billedhugger. Hans helbred havde hidtil skrantet, men et kurophold i Tyskland, gjorde ham fuldstændig rask.
Af hans største værker kan nævnes:

I Fredericia:

  • Den danske landsoldat (Landsoldaten) i Fredericia (1850-58), afsløret 6. juli 1858. En soldat fra udfaldet, Chr. Christensen, stod model for Bissen. Nogle har påstået, at stathuen var et skjult portræt af Bissens kunstnerven, maleren Lundbye, der faldt i treårskrigen. Statuen regnes for verdens første sejersmonument for den menige soldat.
  • Relieffet på krigergraven fra 1849 i Fredericia, visende 2 soldater der bærer deres faldne kammerat til graven, afsløret 6. juli 1853.
  • Generalløjtnant F. R. H. Bülows buste på Bülows plads i Fredericia, afsløret 6. juli 1859.

    I København:

  • Istedløven (1859-60) oprindelig opstillet på Flensborg kirkegård, nu ved Københavns havn foran tøjhusmuseet.
  • Statuen af Fr. VI i Frederiksberg have
  • Tordenskjold ved Holmens Kirke.
  • Moses ved Domkirken.

Desuden har han udført statuer til Christiansborg slot og Københavns universitet, foruden en mængde portrætbuster.
Både den kunstinteresserede Carlsbergbrygger Jacobsen og hans søn Carl var store beundrere af Bissen og aftog mange af hans værker.

Hans søn Vilhelm Bissen (1836-1913) blev, som omtalt, også billedhugger og videreførte faderens atelier. Han lavede bl.a. Absalonstathuen på Højbro Plads i København.

 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286