DAGMAR ASYLET - DAGMARGÅRDEN

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Asylet er opkaldt efter storfyrstinde Dagmar af Rusland, datter af Chr. IX, og blev indviet den 9. november 1867.
Et asylselskab, der stiftedes på rådhuset 13. marts 1866,besluttede at arbejde for opførelse af et asyl, og havde dertil fået overdraget en grund i Dalegade. Grundstenen blev nedlagt på Chr. IX og dronning Louises sølvbryllupsdag den 26 maj 1867. En indsamling havde skaffet kapital til byggeriet. I alt var indsamlet 3.677 Rigsdaler og 18 skilling og 284 personer havde givet tilsagn om, at de ville give et fast årligt bidrag. Storfyrstinde Dagmar havde givet 200 Rdl. og ville årligt give det samme beløb.
Asylet blev i starten hovedsagelig drevet med renter fra dets legatkapital på 50.000 kr. samt bl.a. storfyrstindens årlige tilskud på 400 kr., som hun gav til asylet i de følgende 50 år.
Senere fik asylet tildelt statsmidler. Bestyrelsen var prominente borgere. I 1931 bestod asylets bestyrelse af dommer Valentiner Brandt og hans kone, købmand Fritz Duus, kredslæge dr. Liebe, pastor Chr. Manniche, provst Rørdam og tømrermester Vilh. Nielsen.
I dag holder daginstitutionen Dagmargården til i de gamle asylbygninger.Dagmarasylets Julefest 1940

I går blev en stor oplevelse for såvel de 95 børn som for de voksne der overværede festen.
Børnene mødte ved middagstid i deres fineste stads og blev straks sat til et lækkert chokoladebord med dejlig varm chokolade og herligt bagværk.
Alt sammen var skænket af byens bagere og handlende, Fredericia mejeri og en del venner af asylet.
Man havde iøvrigt den glæde, at FDF's orkester havde besluttet sig til at være med til at glæde børnene ved at servere en ægte gang messingsuppe, og mere energisk har man sjældent set dette orkester med dets populære leder "Manse" i spidsen spille, end da det stod over for denne flok af fattige småbørn, hvis øjne strålede af begejstring. Det var virkelig en succes.
Pastor Hans K. Haugaard talte derefter til børnene, jævnt og ligefrem, og børnene lyttede interesserede og glade til pastorens ord om den største af alle gaver, det lille barn, der blev født juleaften og lagt i en krybbe. Man sang derefter forskellige julesalmer og det frydede alle de voksne at høre børnene synge. De små poder kunne alle versene udenad.
Så blev træet tændt, og det store øjeblik børnene, trods alle oplevelser havde ventet på oprandt. Efter marchen omkring det smukke træ med de mange lys, fik børnene poser med godter, ligesom de alle fik overrakt en kæmpeknallert som asylmoderen, Frk. Jepsen, og hendes assistenter selv havde lavet, og hvis indhold bestod af påklædningsdukker til pigerne og ark med soldater til drengene.
Dagen i forvejen havde børnene, som meddelt, fået forskellige beklædningsgenstande, der var syet af medlemmer af husmoderkredsen, husmoderforeningen, børnenes mødre samt andre interesserede damer.
Der var glæde blandt børnene da de vandrede hjemad med deres pakker.
Asylets juleskib, der som bekendt i år for 25. og sidste gang var lavet af havnefoged P. M. Schmidt, er nu blevet udtrukket på Nr. 671. Lodtrækningen har været en smuk succes og alle 1.600 numre blev udsolgt.
Det gik dog ikke sådan. Den gamle havnefoged fortsatte alligevel med at bygge "juleskibe" så det ialt blev til mere end 40.


DAGMARASYLET


DAGMARASYLET


DAGMARGÅRDEN 2009


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286