SCT. KNUDS SKOLE

Mindeplade på Katolsk skole fra 1848.
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Den første skole opførtes i 1848 af de to brødre Anton & Franz Schütten.
Den blev i 1865 suppleret med en nybygget drengeskole i Gothersgade 26, hvor en række af de såkaldte gamle katolske ejendomme havde ligget.
I 1866 søgte præsten forbindelse med Skt. josefsøstrene i København for at få nogle hertil som lærerinder for de større piger og for børn i underskolen. Siden var der i mange år, stationeret Skt. Josephsøstre i Fredericia som undervisere i den katolske skole og som hjælpere i forsorgen for syge og gamle i deres egne institutioner og på Skt. josefs Hospital, som de byggede til formålet i 1886, og i den gamle, tidligere patricierejendom vest derfor, der blev nedrevet og genopført som museets hovedbygning, da den nyeste del af hospitalet blev bygget i 1930. Hele komplekset blev dog i 1930'erne overtaget af kommunen.
Den ovenfor nævnte skole er for mange år siden nedlagt i hvert fald må det senest være sket 1905/6, da Sct. Knudsborg blev opført på stedet, og en helt ny skole bygget bagved i Gothersgade 28B.
I 1923 blev brdr. Schüttens gamle skole helt eller delvist indlemmet i kirken og indrettet til orgelpulpitur.
En indmuret tavle i det tidligere skolehus, der lå kun et par meter vest for Sct. Knuds kirke, inden de blev bygget sammen, bærer indskriften:
»Schulhaus der römisch katolischen Gemeinde & Mission. Erbauet von Gebrüder Anton & Franz Schütten Anno 1848«. I oversættelse: »Romersk-katolsk menigheds og missions skolehus. Bygget af brødrene Anton og Franz Schütten år 1848«.SKOLEN TH. FOR KIRKENS INDGANG


MINDEPLADEN PÅ SKOLEN


DRENGESKOLEN I DANMARKSGADE


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286