PETER DUPONTS MINDESTEN

ved Hyby-Lund.
© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

Peter Dupont blev født i Fredericia 14. december 1857 som søn af Jacques Dupont og Catharina Dupont. Aktiv ved genrejsningen af den socialdemokratiske bevægelse i Fredericia 1886, som udgik fra I. P. Schmidts cigarfabrik, og var partiets første formand og med i ledelsen indtil 1920.
Han var uddannet cigarmager. Blev selvstændig med et lille brødbageri der lå ved siden af stubmøllen på Østervold. Derfor kom han til at gå under navnet "Peter Bager". Senere drev han en lille brød- og tobaksbutik i Kongensgade. Socialdemokratiet arrangerde nogle år en fest på arbejdernes festplads Hyby-Lund, for de arbejderbørn, der ikke kom på ferie. De første år festerne holdtes, forærede han wienerbrød og sodavand til disse børn. Da tilslutningen blev så stor at han ikke selv kunne magte opgaven, søgte han fagbevægelsen om støtte. En mindesten med en portrætmedaljon er rejst på den fhv. festplads.
Peter Dupont døde ugift den 27 august 1922.
Han ligger begravet på Reformert Kirkegård, hvor hans gravsten blev fornyet i 2007. ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286