OLAF RYES BUSTE

© Fredericias Historie v. Erik F. Rønnebech

På Ryes Plads i Sjællandsgade, mellem Gothersgade og Prinsessegade, står Andreas Paulsens buste af Olaf Rye, afsløret den 20. august 1876. Pladsen blev oprindelig indrettet som et parkanlæg, der delte Sjællandsgade i to, og med busten stående i midten med front mod vest, og en sti fra Gothersgade der gik i en cirkel rundt om busten. Skulle man fra den ene del af Sjællandsgade til den anden, måtte man bruge gaderne langs husene nord og syd om pladsen. Senere blev busten flyttet til dens nuværende placering og Sjællandsgade ført igennem pladsen.

Rye holder flyttedag.
FD 1/5 1948
Busten af general Rye blev i formiddags, den 1. maj 1948, flyttet til sin nuværende placering.
Ved hjælp af treben og talje, fik man det tunge bronzehoved, der vel nok vejer 250 kg, hejst ned fra sok­len og derefter transporteret over til siden, hvor det får lov at stå, indtil man har fået soklen flyttet over til det nye fundament. Flytningen samlede na­turligvis stor opmærksomhed.

Bem:
I dag hører man det oftere og oftere hans efternavn udtales med tydeligt e, hvor e'et tidligere var stumt. Hermed fjernes trykket og al pondus fra navnet forsvinder.
Det sker på trods af den kendsgerning, at de mange sange der er skrevet til hans ære, kun rimer og kan synges, hvis Rye udtales Ry og det er også den udtale man har brugt i fæstnngsbyen helt frem til nutiden.BUSTEN MIDT PÅ PLADSEN MED FRONT MOD VEST


MONUMENTET SET FRA SCT. KNUDS SPIR 1930


TYSK MILITÆR LÆGGER KRANSE 6/7 1940


BUSTENS NYE PLACERING MED FRONT MOD SYD 1965


 ©  Erik F. Rønnebech, Landlystvej 5B, DK - 7000 Fredericia, Tlf:+45 2099 3286